Hazine Taşınmazların Trampa Edilmesi Mevzuatı

Kategori Adı
Bakanlar Kurulu Kararları 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Kanunlar 0492 sayılı Damga Vergisi Kanunu
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6001 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Milli Emlak Genel Tebliğleri 309 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İşgalli Vakıf Taşınmazlarıyla Trampa ve Belediyelere Devir)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-08771 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Karayolları Genel Müdürlüğüne Yapılacak Devir Tahsis Trampa İşlemlerinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-07589 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Alanında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazlarıyla Trampası)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-01187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Trampa ve Vergi Borcuna Mahsuben Taşınmaz Satın Alımlarında Muhasebe İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2006-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Trampa Yoluyla Edinilen Taşınmazların Bilgilerinin GİB’e İletilmesi)
Milli Emlak Genelgesi 2007-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun Geçici 4.maddesi Vakıf trampasında bedel)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-06. Kısım-Taşınmaz Edinim İşlemleri
Yönetmelikler Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (Mülga)
Yönetmelikler TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖÇK BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK