Milli Emlak Genel Tebliğleri

Adı
418 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2023 Kira Bedelleri)
415 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Alacakların Yapılandırılması)
414 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (deprem nedeniyle sürelerin uzatılması)
412 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarınde yenilenebilir enerji)
411 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2023 Kira Bedelleri)
407 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2022 Yakıt Bedelleri)
405 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (7326 s. Kanun Kapsamında Yapılandırma)
404 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi)
401 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm irtifaklarında ödenecek bedellerin ertelenmesi)
400 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazilerinin topraksız-yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi)
399 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine tarım arazilerinin taksitlerinin ve ecrimisil bedellerinin ertelenmesi)
398 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm yatırımlarında ecrimisil ve irtifak hakkı bedellerinin ertelenmesi)
397 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2020 Yılı Yakıt ve Kira Bedelleri)
396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar)
393 s. Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birliklerine kiraya verilmesi)
389 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2019 Yılı Yakıt ve Kira Bedelleri)
387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışı)
386 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Kapsamında İrtifak Hakkı Tesisi ve Bedelsiz Devir)
385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lojmanların Satışı)
384 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (kamu idarelerince yapılacak tahsis taleplerinde uyulması gereken hususlar)
382 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Belediye Sınırları İçindeki tarım Arazilerinin Satışı)
380 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2018 Yılı Kira Bedelleri)
379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının tıbbi-aromatik ve süs bitkisi yetiştirmek için kiraya verilmesi)
377 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2017 Yılı Kira Bedelleri)
375 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizmi Teşvik Kapsamında Kira, İrtifak, Kullanma İzni ve Ecrimisil Bedellerinin Ertelenmesi)
373 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kıyı yapılarında irtifak işlemleri)
372 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm Yatırımlarında İrtifak ve Ecrimisil Bedellerinin Ertelenmesi)
371 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (667 s. KHK ile Hazine’ye İntikal Eden Mal ve Haklar)
369 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2016 Yılı Kira Bedelleri)
367 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2015 Yılı Kira Bedelleri)
364 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Enerji Piyasası Kamulaştırmaları)
362 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yenilenebilir Enerji Yatırımları)
361 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (DHTA Yerlerin Hazine Adına Tescili)
360 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2014 Yılı Kira Bedelleri)
358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)
355 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (6292 Tarım Arazilerinin Satışı)
350 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2013 Yılı Kira Bedelleri)
345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (6292 2/B Satışı)
344 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (DSİ’ye İade Edilecek Taşınmazlar)
337 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2012 Yılı Kira Bedelleri)
336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil İşlemleri)
334 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4706 Ek 3. Madde Kapsamında Harca Esas Değer Üzerinden Satış)
331 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2011 Yılı Kira Bedelleri)
328 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (5018 sayılı Kanun Gereğince Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmazlar)
327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri)
325 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2010 Yılı Kira Bedelleri)
324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İrtifak İşlemleri)
323 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Arsa Üretim Alanlarında TOKİ’ye Bedelsiz Devir)
321 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2009 Yılı Kira Bedelleri)
319 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
318 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil İşlemleri)
317 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2008 Yılı Kira Bedelleri)
315 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsis İşlemleri)
314 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Mera Kanunu’nun Geçici 3. Maddesinin Uygulanması)
313 s. Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemleri) (Güncel)
312 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisil İşlemleri)
311 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşınır Satış İşlemleri)
310 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İrtifak Hakkı İşlemleri)
309 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İşgalli Vakıf Taşınmazlarıyla Trampa ve Belediyelere Devir)
308 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2007 Yılı Kira Bedelleri)
307 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)
305 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış vb. İşlemlerde Kültür Bakanlığından Görüş Sorulması)
304 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yapım-Onarım-Yatırım Projesi Tekliflerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
303 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (5018 sayılı Kanun Gereğince Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmazlar)
302 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2006 Yılı Kira Bedelleri)
301 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İrtifak İşlemleri)
300 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira İşlemleri)
299 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Mera Kanunu Geçici 3. Madde Satışları)
298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kat Karşılığı İnşaat)
297 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Mera Kanunu Geçici 3. Madde Satışları)
296 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Karayolları Trafik kanunu Gereğince Hazinece Yapılacak Satışlar)
295 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Hazine Taşınmazlarının İdaresi)
294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutlarıyla İlgili İşlemler)
292 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yapım-Onarım İşlemleri İçin Ödenek Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
289 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2005 Yılı Kira Bedelleri)
288 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Denizden Doldurulan Alanların İdaresi)
287 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Mera Kanunu Geçici 3. madde uygulamaları)
286 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanuna göre satış)
285 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Satışı)
284 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemleri)
283 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri)
282 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira Sözleşmelerinin Devri)
281 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi)
280 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Maden Kanunu Kapsamında Kalan Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi
279 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)
278 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamulaştırma Sertifikası)
277 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesi)
275 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2004 Yılı Kira Bedelleri)
274 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine Göre Devri)
273 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verme İşlemleri)
272 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İşgalli Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi)
271 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MEOP ve Milli Emlak Defterleri)
270 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Enerji Piyasasında İrtifak Hakkı İşlemleri)
269 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Genel ve Özel Satış İşlemleri)
268 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanun Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)
267 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Su Ürünleri Üretim Yerlerinin, Kaynak ve Yeraltı Sularını Kiraya Verme Yetkisi)
266 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun Kapsamında Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devredilmesi)
264 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2003 Yılı Kira Bedelleri)
261 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsis İşlemleri)
260 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristandan Zorunlu Göçe Tabi Tutulanlara Satış İşlemleri)
259 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2002 Yılı Kira Bedelleri)
258 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları Kira Bedelleri)
257 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2/B Alanlarının Satışı)
256 sayılı sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 15.08.2001’den Geçerli Kira Bedelleri)
255 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış İşlemleri)
254 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070, 4071 ve 4072 sayılı Kanunlar Kapsamında Satış)
253 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MEB’na Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi)
252 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
251 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış Yetkisi)
250 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan Türk vatandaşlarına satış)
249 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Konut Tahsis Komisyonlarının Kimlerden Oluşacağı)
248 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2001 Yılı Kira Artış Oranının Yüzde 10 Olarak Uygulanması)
247 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristandan Zorunlu Göçe Tabi Tutulanlara Yapılacak Satışlarda Başvuru Süresinin Uzatılması)
246 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları 2000 yılı kira artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağı)
245 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenlere doğrudan satış)
244 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Havza-i Fahmiye’de Bulunan Hazine Taşınmazlarının Satışı)
243 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun Kapsamında Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devri)
242 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2000 Yılı Kira Bedelleri)
241 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamulaştırma Komisyonu Maliye Üyesi)
240 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi ve Hayvancılık Bölgesi İçin Satışı)
239 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Takdir Komisyonu Başkanlarının Görev Tahsisli Unvanlardan Sayılması)
238 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesi)
237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
236 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği(Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi ve Hayvancılık Bölgesi İçin Satışı)
235 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kapatılan Siyasi Partilerin Mallarının Tasfiyesi)
233 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ağaçlandırma İşlemleri)
232 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira İşlemlerinde Taşraya Yetki Devri) (Mülga)
231 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarıyla İlgili İşlemlerden Döner Sermaye Ücreti Alınmayacağı)
230 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları Birim Bedelleri ve Konutların Yönetimi)
229 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Karayolları Trafik Kanununa Göre Müsadere Edilen Taşıtların Satışı)
228 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idari yolla tescil işlemleri)
227 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları Yakıt Bedelleri)
226 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 1997 Yılı Bedelleri)
225 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)
224 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları yakıt bedellerinin nasıl tahsil edileceği)
223 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesinde bilirkişi ücretleri)
222 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 1996 yılı Kira Bedelleri)
221 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanun kapsamında yapılacak satışlarda yetki)
220 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Konut dağıtım komisyonlarının oluşturulma şekli)
219 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri ve yakıt bedellerinin nasıl tahsil edileceği)
218 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tarım arazilerinin 4070 sayılı Kanuna göre satışı)
217 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları 1996 yılı kira bedelleri
216 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının 4070 sayılı Kanuna göre satışı)
215 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri ve yakıt bedellerinin nasıl tahsil edileceği)
214 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Alabalık üretimi ile ilgili kiralama işlemlerinin pazarlıkla yapılabileceği)
213 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Vakıflarda taviz bedelinin Defterdarlık ve Malmüdürlüğü tarafından belirlenmesi)
212 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ( Madeni hurda satışları)
211 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları 1.8.1995’ten itibaren geçerli birim bedelleri)
210 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarında şufa hakkının hangi durumlarda kullanılacağı)
209 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan il/ilçeler)
208 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanun kapsamında yapılacak satışlar)
207 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları 15.5.1995’ten itibaren geçerli birim bedelleri)
206 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4071 sayılı Kanun kapsamında satış)
205 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4072 sayılı Kanuna göre satış)
204 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanuna göre satış)
203 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yol, meydan, park, yeşil alana rastlayan Hazine taşınmazlarının terki)
202 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarında kiraya verme işlemleri)
201 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esaslar)
200 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları 1.1.1995 tarihinden itibaren geçerli birim bedelleri)
199 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsisli taşınmazlarda belediye harcamalarına katılma payları)
198 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesi)
197 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri)
196 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri)
195 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2886 s. Kanun kapsamında yapılan kiralamalarda 6570 s.Kanunun uygulanamayacağı)
194 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idarî yoldan tescil)
193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşınır mal satışları)
192 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutlarının türlerine, görev ve unvan gruplarına göre ayrımı)
191 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bağış işlemleri)
189 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri)
188 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri)
186 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kira İşlemleri)
185 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yürürlükteki genel tebliğler)
184 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında izale-i şüyû satışları ve rızaî taksim işlemleri)
183 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış işlemleri)
182 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri)
181 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (tahsis ve bedelsiz devirde bilirkişi kullanılmaması)
180 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satılan taşınmazlar bilgi formu)
179 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kadastro işlemleri döner sermaye ücretleri)
178 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşocaklarında yetkili idarenin il özel idareleri olduğu)
173 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (ÖÇK Bölgelerindeki taşınmazların satılamayacağı)
169 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul kantinleri hakkında)
166 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul kantinleri)
165 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (iskeleler)
164 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yatırım ve onarım işlemleri)
163 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kapalı teklif usulünde teklif alma zamanı ve zorunlu olmayan ilânlar)
161 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi)
158 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Batıkların çıkarılması)
155 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi için gönderilecek bilgi ve belgeler)
154 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İşgalin Giderilmesi)
153 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar Planı Kapsamına Alınan Meraların Hazine Adına Tescili)
152 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kat karşılığı inşaat yaptırılması)
151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
150 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşınmaz mal satışları)
146 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsis İşlemleri)
145 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutlarında yakıt bedelleri)
144 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları teslim alınırken dikkat edilecek hususlar)
142 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (tapu tahsis belgesi verilen imarlı veya tahsisli arsalar üzerindeki gecekondular)
141 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (775 sayılı Kanuna göre belediyelere devredilecek taşınmazlar)
140 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşıt satışları ve tahsisi)
139 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşınır malların satışı)
138 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Derneklerin tasfiyesi)
136 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Görev tahsisli konut tahsis edilecekler)
134 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda ecrimisil)
132 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisillerin tahsilatı)
131 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye intikal eden terekenin kovuşturulması)
130 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Millî Emlâk Kadrolarına Atama)
127 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarında 3091 sayılı Yasa)
126 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kaloriferli konutların yakıt ihtiyacı)
125 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutlarının yönetimi)
123 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar planlarının izlenmesi)
120 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul kooperatifleri)
117 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine davalarında izlenecek yol, idari tahkikat tutanağı)
115 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Millî Emlâk Defterleri Yönergesi)
105 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bina küçük onarımı)
098 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İhale izin istemlerinde bildirilmesi gereken bilgiler)
091 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklulara ait tarım toprakları)
089 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliği)
085 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait arazilerin tarım dışı amaçlarda kullanılması)
054 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MKE satılması icabeden madenî hurdalar)
044 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Makine ve  Kimya Endüstrisi Kurumunca satılacak hurdalar)
037 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İhale istizanlarında yer alması gereken bilgiler)
032 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriyelilere ait mal, hak ve menfaatler)
023 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (775 sayılı Gecekondu Kanununa göre devredilmeyecek Hazine taşınmazları)
018 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hk Yönetmelik)
016 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklu kimselere ait borç, vergi, harç ve resim)
.876 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa Göre Devir ve Tescil)
.863 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği(222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa Göre Devir ve Tescil)
.789 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lübnan Uyrukluların Taşınmazları)
.771 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lübnan Uyrukluların Taşınmazları)
.762 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (1515 sayılı Kanun Kapsamında Şahıslar Tarafından Açılan Tescil Davaları)
.718 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tuzlaların Hazine Adına Tescili)