2007-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun Geçici 4.maddesi Vakıf trampasında bedel)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.O.8/3264-0/02684 * 22.01.2007

Konu: 4706 sayılı Kanunun Geçici 4.maddesi

GENELGE (2007/1)

2007/05 sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 4.maddesi 4916 ve 5228 sayılı Kanunlarla değiştirilerek;

“Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya mazbut vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait, üzerinde toplu yapılaşma bulunan taşınmazlar, Hazineye ait taşınmazlar ile trampa edilebilir. Trampaya ilişkin usul ve esaslar taşınmaz maliki veya idare ve temsil eden kamu kurum ve kuruluşunun bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında düzenlenecek protokolle belirlenir; bu belirlemede, trampaya konu taşınmazların rayiç değerleri esas alınır ve trampa kapsamındaki taşınmazlara ilişkin olarak açılmış olan men-i müdahale ve kâl davaları ile icra takipleri protokolün düzenlenmesi ile trampa işlemleri sonuçlanıncaya kadar durur. ” şeklinde düzenlenmişti.

29.12.2006 tarihli ve 26391 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30.maddesinin (16).fıkrası ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesindeki, “rayiç değerleri” ibaresi “492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanacak değerlerinin yüzde yirmifazlası ” şeklinde uygulanır.” olarak değiştirilmiştir.

Bu nedenle; mülkiyeti vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup üzerinde toplu yapılaşma bulunan taşınmazların, Hazine taşınmazları ile trampasına esas olmak üzere yapılacak kıymet takdir kararlarında 5565 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim

İlyas ARLI

Genel Müdür

DAĞITIM: 81 il Valiliğine (Defterdarlık)                                                             

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın