Milli Emlak Genelgesi

Adı
Milli Emlak Genelgeleri
2022/12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Suriye uyruklulara ait taşınmazların kiraya verilmesi)
2022/11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7394 sayılı Kanun-Satış Bedellerine İndirim Uygulanması)
2022/10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu Konutlarının Satış Gelirleri)
2021-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine hisselerinin hissedarlara doğrudan satışı)
2021-11 sayılı Genelge (4706 sayılı Kanun’daki 2 aylık süre)
2016-01 sayılı Genelge (Kapatılan Kurum ve Kuruluşlar Hakkında Yapılacak İş ve İşlemler)
2015-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İrtifak Haklarında Hasılat Payları)
2015-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin Son Fıkrası Gereğince Hazine’ye İntikal Eden Yapıların Tazmini)
2014-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Değerleme İşlemleri)
2012-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Köy Yerleşim Alanında Kalan Taşınmazların Devri)
2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
2011-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım İşlemleri)
2011-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mülkiyeti kamuya geçirilen canlı hayvan ve ürünlerinin tasfiyesi)
2011-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi)
2011-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ahşap İskeleler)
2010-07 SAYILI MİLLİ EMLAK GENELGESİ (2/B İşlemleri)
2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
2010-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Organik Tarım Kiralama)
2010-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (zale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) satışlarda alınacak KDV ve tellaliye ücreti (tellallık harcı))
2010-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Uygulaması)
2010-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Tahsis İşlemlerinde düzenlenmesi gereken form)
2010-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu)
2009-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3402/geçici 8. md. Tespit Harici Bırakılan Alanların Kadastrosu)
2009-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Taksitli Satış Sözleşmelerinde üst üste iki taksitin ödenmemesi)
2009-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi)
2008-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiyede Taşınmaz Edinmesi)
2008-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancıların ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiyede Taşınmaz Edinmesi)
2008-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarında Satış, Kira Vb. İşlemlerde Orman İşletmeden Görüş Sorulurken Dikkat Edilecek Hususlar)
2008-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MSB Tahsisli Hazine Taşınmazlarında İmar Planlama İşleri)
2008-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (personel eğitimi)
2008-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yatırımlarında Planlama ve İnşaat Süreci)
2008-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 s. Kanun’un 5/son Maddesine Göre Hazine’ye İntikal Eden İlave Katların, Belediyelere Devredilip Devredilemeyeceği)
2008-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Köy Yerleşim Planında Kalan ve Köy Kanunu’na Göre Devredilecek Taşınmazlar)
2008-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu Konutlarıyla İlgili İşlemler)
2008-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hükümet Konaklarının, Hizmet Binalarının ve Kamu Konutlarının Onarımında Ödenek Talepleri)
2008-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazları Satış İhalelerinde Oluşan Yüksek Bedellerin Sonraki İhalede Dikkate Alınıp Alınmayacağı)
2008-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarının Satış İhalelerinin İşgalcisine ve Hissedarına da Bildirilmesi Gerekliliği)
2008-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008 Yılı Satış İhalelerinde Milli Emlak Dairesi Başkanının ve Defterdarın Satış Onay yetkisi)
2008-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008 yılı bilirkişi ücretleri)
2008-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
2007-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarında Tahsis İşlemleri)
2007-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2007 Yılı Satış İhalelerinde Milli Emlak Dairesi Başkanının ve Defterdarın Satış Onay Yetkisi)
2007-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008-2009-2010 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları)
2007-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4916 s. Kanun’un Geçici 2. Md-İrtifak Hakkı Sözleşmesine Aykırı Durumlarda Yapılacak İşlemler)
2007-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Sit Sertifikaları)
2007-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarının 4706 s. Kanun’un 5. Maddesine Göre Belediyelere Devirde Komisyonun Teşkili)
2007-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7269 s. Kanun İşlemleri)
2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci)
2007-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MEOP İle İlgili Dikkate Edilecek Bazı Hususlar)
2007-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ lehine irtifak hakkı)
2007-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
2007-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun Geçici 4.maddesi Vakıf trampasında bedel)
2006-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5018 sayılı Kanuna göre Hazine adına yapılacak tesciller)
2006-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarındaki Vakıf Şerhleri)
2006-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre taşınmaz devri)
2006-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Birlikte İhaleye Çıkarılabilecek Taşınmazlar)
2006-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Emlak İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti)
2006-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Trampa Yoluyla Edinilen Taşınmazların Bilgilerinin GİB’e İletilmesi)
2006-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların kadastrosu ve tescili)
2006-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhaleden yasaklama)
2006-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım taleplerinin MEOP’a girişi)
2005-16 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Canlı Hayvan satışları)
2005-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (milli emlak işlemlerinde ilgisiz kişilere iş ve işlemlerle ilgili olarak bilgi verilmemesi)
2005-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)
2005-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Özelleştirme Uygulamaları)
2005-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5286 sayılı Kanun ile kaldırılan Köy Hiz. Gn.Md taşınmazları)
2005-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
2005-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Vergi borcuna karşılık Satın alma)
2005-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım İşlemleri)
2005-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4070 sayılı Kanunun uygulanması)
2005-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2005 malî yılında 2 nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)
2005-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ lehine mecra irtifak hakkında EPDK görüşü alınması)
2005-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)
2005-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5272 s.Belediye Kanununun geçici 1. md- belediyelere bedelsiz devir)
2004-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)
2004-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazlarının belediyeye devri)
2004-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Satış programı hazırlanması)
2004-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Büyükşehirlerde 4070 sayılı Kanunun Uygulanması)
2004-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4916 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar)
2004-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi
2004-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine tarafından tesis edilen irtifak haklarında KDV)
2004-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 s. Kanun kapsamında yapılacak satışlarda dikkat edilecek hususlar)
2004-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Vergi borcuna karşılık satın alma)
2004-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (mal varlığına ilişkin araştırma ve incelemeler)
2004-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Hazine adına tescili için Bakanlıktan görüş alınmayacağı)
2004-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Harman yeri vasıflı taşınmazlarda cins tashihi)
2004-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İkinci derece ita amirlerinin yetkileri)
2004-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yeniden Yapılanma)
2003-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 7/B Maddesinin Uygulanması)
2003-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (TKGM Döner Sermaye Ücreti)
2003-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kültür ve Turizm Bak. görüş sorraken dikkat edilecek hususlar)
2003-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (DHTA yerlerin mera olarak tespitinde milli emlaktan izin alınması gerektiği)
2003-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (ortaklığın giderilmesi davalarında icra satışı oranları)
2003-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2003 malî yılında 2. derece ita amirlerinin yetki sınırı)
2003-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2003 malî yılında 2 nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)
2002-20 sayılı Milli Emlak Genelgesi (775 s. Kanun 3. md ye göre devredilen yerlerle ilgili davalar)
2002-19 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mera Komisyonu kararlarına itiraz)
2002-18 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazlarında vakıf taviz bedeli)
2002-17 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2003 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları)
2002-16 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında tapu işlemleri)
2002-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MEOP)
2002-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 4. md kapsamında yapılacak doğrudan satışlarda dikkat edilmesi gerekenler)
2002-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (189 ve 2992 s. Kanuna tabi taşınmazların satış bedellerinin sit sertifikası ile ödenemeyeceği)
2002-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Satın alma taleplerinin takibi)
2002-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kamulaştırma ve izale-i şüyu satışlarında kayyımlık ücreti)
2002-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Tahsisi, Tahsis Amacının Değiştirilmesi, Meralardan Ecrimisil)
2002-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3573 ve 6777 sayılı Kanunlar uyarınca devri yapılan taşınmazlar)
2002-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kamulaştırma ve ortaklığın giderilmesi davalarında bedel için kayyıma ücret ödenmemesi)
2002-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Avukatlara bilgi belge incelemesi konusunda yardımcı olunması)
2002-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (3573 sayılı Kanun kapsamındaki zeytinlikler için sit sertifikası düzenlenmeyeceği)
2002-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (idari yoldan Hazine adına tescil)
2001-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Emlak Otomasyon Projesi -MEOP)
2001-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yatırım teşvik, 4325/8. madde uygulamaları)
2001-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (mübadil, mütegayyip, firari ve mufarakat edenlere ait taşınmazlar)
2001-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi
2001-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişilere ödenecek ücret)
2000-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (idarî yoldan Hazine adına tescil işlemleri)
2000-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Özelleştirme uygulamaları hk TKGM Genelgesi)
2000-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mera Kanununun uygulaması)
2000-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
1999-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Verildiği tarihte kamu alanlarına denk gelen tapu tahsis belgelerinin iptal edilebileceği)
1999-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (1998 yılından önce imar planı kapsamına alınan meraların durumu)
1999-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ortaklığın giderilmesi davalarında kıymet takdiri)
1999-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazları için alınan teknik raporlar için ücret ödenmeyeceği)
1997-18 sayılı Milli Emlak Genelgesi (askerî arazilerle ilgili olarak MSB’ye kolaylık)
1997-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ağaçlandırma işlemlerinin hızlandırılması)
1997-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kira bedeli artışları)
1996-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi işleminde tahminî kira bedeli)
1996-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazlarının halk kütüphanesi için tahsisi)
1996-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Kanunu ve Yönetmeliği)
1996-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Satışların hızlandırılması)
1995-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kaynak suları, yeraltı suları ve dere sularının kiralanması işleminde KDV)
1995-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazineye ait taşınmaz malların satışı ve kiralanmasında Çevre Bakanlığı izni)
1995-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (orman sınırları içerisinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi)
1995-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Arsa Ofisine devredilecek Hazineye ait arazi ve arsaların kıymet takdiri)
1995-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu kurumlarına taşınmaz satışı)
1995-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazineye ait tarım arazilerinin topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi)
1995-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Su kaynaklarının tahsisinde dikkat edilecek hususlar)
1995-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Sosyal Tesisler İçin Tahsis Yapılamayacağı)
1994-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (198 s. Tebliğde düzeltme)
1994-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıymet Takdir Formu)