Milli Emlak İşlem Yönergesi

Adı
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-16. Kısım-Son Hükümler
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-15. Kısım-Taşınır İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-14. Kısım-Bütçe, Ödenek, Onarım ve Yatırım İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-13. Kısım-Uluslararası Emlak İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-12. Kısım-İdari ve Adli Davalar
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-11. Kısım-Tespit, Ecrimisil Ve Tahliye İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-10. Kısım-Taşınmaz Tahsisi İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-09. Kısım-İmar İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-08. Kısım-Mülkiyet İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-07. Kısım-Bedelsiz Devir İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-06. Kısım-Taşınmaz Edinim İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-05. Kısım-İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-04. Kısım-Kiralama İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-03. Kısım-Satış İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-02. Kısım-Değerleme İşlemleri
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-01. Kısım-Genel Hükümler
Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi
ÇŞB MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA BİRİMLERİ KURULUŞ ve GÖREV YÖNERGESİ