Yabancıların Taşınmaz Edinmesi Mevzuatı

Kategori Adı
Kanunlar 0625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Kanunlar 2644 sayılı Tapu Kanunu
Kanunlar 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar 4875 sayılı DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
Kanunlar 5580 sayılı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
Kanunlar 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
Kanunlar 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
Kanunlar 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Milli Emlak Genel Yazısı 2022-4413565 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tapu Kanununun 35. Maddesi)
Milli Emlak Genelgesi 2008-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancıların ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiyede Taşınmaz Edinmesi)
Milli Emlak Genelgesi 2008-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiyede Taşınmaz Edinmesi)
Milli Emlak Genelgesi 2009-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi)
Milli Emlak Genelgesi 2011-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-13. Kısım-Uluslararası Emlak İşlemleri
Yönetmelikler 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik