Maden Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 Anayasası
Kanunlar 0000 sayılı Kanunname-i Arazi
Kanunlar 3078 sayılı Tuz Kanunu
Kanunlar 3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanunlar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar 6326 sayılı Petrol Kanunu
Kanunlar 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Kanunlar 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar 6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Milli Emlak Genel Tebliğleri .718 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tuzlaların Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 178 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşocaklarında yetkili idarenin il özel idareleri olduğu)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-02322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda 1-a Grup Madenlerin Ruhsatlandırılması)
Milli Emlak Genelgesi 1995-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (orman sınırları içerisinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi)
Tüzükler DEVLET TEKELİ DIŞINDA İŞLETİLECEK TUZLALAR HAKKINDA TÜZÜK
Tüzükler PETROL TÜZÜĞÜ
Yönetmelikler Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler MADEN YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
Yönetmelikler Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği