1995-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (orman sınırları içerisinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:   B. 07.0.MEG.0. 14/3301-0/34674    29.09.1995

KONU:          

GENELGE (*) (SIRA NO: 1995/10)

Valiliklerden ve Orman Bakanlığından alınan yazılardan; orman sınırları içerisinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi sırasında alınacak bedellerin hangi idare tarafından tahsil edileceği konusunda tereddüt edildiği anlaşılmıştır.

5 Nisan 1995 tarih ve 22249 sayılı Resmî Gazete’de Orman Bakanlığınca yayımlanan Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin “Bedellerin Yatırılması” başlıklı 69. maddesinde;

“Bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilen fon bedeli Orman Köylüleri Kalkınma Fonu hesabına, ağaçlandırma bedeli Ağaçlandırma Fonu hesabına, diğer bedeller Genel Müdürlük (Orman Genel Müdürlüğü) hesabına yatırılır.

Maliye Bakanlığınca alınacak bedeller, Hazine adına ilgili saymanlıklar tarafından tahsil edilir.”

hükmü öngörülmüştür.

Bu durumda; orman sınırları içinde kalan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesinde, kira bedeli Bakanlığımızca, fon bedeli, ağaçlandırma bedeli ve Orman Bakanlığınca ocak açma izni sırasında alınacak diğer giderler, yukarıda belirtilen hükümler gereği Orman Bakanlığınca tahsil edilecektir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de duyurulmasını rica ederim.

M.Akif HAMZAÇEBİ

Bakan a. Genel Müdür    

DAĞITIM:  Valiliklere (Defterdarlıklar)

(*) 186,202,214 ve 232 sayılı Tebliğlere ve 1995/02, 1995/03, 1995/11, 1995/12, 1996/07 ve 1997/01 sayılı Genelgelere bakınız.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın