Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Kategori Adı
Bakanlar Kurulu Kararları 2012-3803 (6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR)
Bakanlar Kurulu Kararları 6306 Sayılı Kanun Kapsaminda Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanilacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar
Bakanlar Kurulu Kararları Gayrimenkul Mevzuatıyla İlgili Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları
Kanunlar 0492 sayılı Damga Vergisi Kanunu
Kanunlar 0775 sayılı Gecekondu Kanunu
Kanunlar 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 1516 sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun
Kanunlar 2082 sayılı İstanbul Kayseri Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun
Kanunlar 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hk. Kanun
Kanunlar 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
Kanunlar 3414 sayılı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 5104 sayılı KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU
Kanunlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Kanunlar 5225 sayılı KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
Kanunlar 5228 sayılı Bina Yapılmasını Teşvik Kanunu
Kanunlar 5233 sayılı TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
Kanunlar 5393 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar 5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar 5659 sayılı ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU
Kanunlar 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun
Kanunlar 6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Kanunlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanunlar 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-12713 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5366 sayılı Kanun’a Göre Devredilen Taşınmazların Değerlendirilmesinden Hazine’ye Ödenmesi Gereken Paylar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-548133 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rezerv Alanlarındaki Taşınmazların Satışında Milli Emlak Birimlerince İşlem Yapılmaması)
Milli Emlak Genelgesi 1999-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Verildiği tarihte kamu alanlarına denk gelen tapu tahsis belgelerinin iptal edilebileceği)
Yönetmelikler 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler 5233 SAYILI KANUN UYARINCA UYGULAMA YAPILAN REZERV YAPI ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler 5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
Yönetmelikler Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Yönetmelikler DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
Yönetmelikler KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesine Dair Yönetmelik