2004-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi

31/10/2019 admin 0

T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genelge (Sıra No: 2004/10) 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması […]