Hazine Adına İdari Yoldan Tescil Mevzuatı

Kategori Adı
Kanunlar 3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar 5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri .718 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tuzlaların Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Tebliğleri .762 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (1515 sayılı Kanun Kapsamında Şahıslar Tarafından Açılan Tescil Davaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 194 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idarî yoldan tescil)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 225 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 228 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idari yolla tescil işlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 307 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 361 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (DHTA Yerlerin Hazine Adına Tescili)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-121504 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-273627 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (orman alanlarının tescili)
Milli Emlak Genelgesi 2000-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (idarî yoldan Hazine adına tescil işlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2002-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (idari yoldan Hazine adına tescil)