Tarım Arazilerinin Korunması Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 Anayasası
Kanunlar 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirleri Kanunu
Kanunlar 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar 3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar 3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanunlar 6358 sayılı Expo 2016 Antalya Kanunu
Milli Emlak Genel Tebliğleri 085 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait arazilerin tarım dışı amaçlarda kullanılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-73659 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında 5403 sayılı Kanun Uygulamaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-34635 sayılı Genel Yazı (Hazine’ye ait tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı başvurusu yapma yetkisi)
Tüzükler ARAZİ TEVHİDİ TÜZÜĞÜ
Tüzükler Arazi Toplulaştırma Tüzüğü
Tüzükler Tarim Arazilerinin Kullanılmasi ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
Yönetmelikler Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik