Sular Hukuku Mevzuatı

Kategori Adı
Kanunlar 0167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
Kanunlar 0178 sayılı Askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanun
Kanunlar 0831 sayılı Sular Hakkında Kanun
Kanunlar 0927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun
Kanunlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar 3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar 3287 sayılı Yalova Kaplıcaları ile Kaplıcalar Bölgesinin İdaresi Hakkında Kanun
Kanunlar 4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar 6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun
Milli Emlak Genelgesi 1995-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Su kaynaklarının tahsisinde dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genelgesi 1995-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kaynak suları, yeraltı suları ve dere sularının kiralanması işleminde KDV)
Tüzükler SULAR KANUNUNUN UYGULANIŞINI GÖSTEREN TÜZÜK
Tüzükler YERALTI SULARI TÜZÜĞÜ
Yönetmelikler BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler TURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YERALAN TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesine Dair Yönetmelik