Hazine Taşınmazlarının Satışıyla İlgili Mevzuat

Kategori Adı
Bakanlar Kurulu Kararları 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Kanunlar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
Kanunlar 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Kanunlar 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu
Kanunlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Kanunlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun
Kanunlar 5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Kanunlar 6610 sayılı LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri 037 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İhale istizanlarında yer alması gereken bilgiler)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 098 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İhale izin istemlerinde bildirilmesi gereken bilgiler)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 150 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşınmaz mal satışları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 163 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kapalı teklif usulünde teklif alma zamanı ve zorunlu olmayan ilânlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 173 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (ÖÇK Bölgelerindeki taşınmazların satılamayacağı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 180 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satılan taşınmazlar bilgi formu)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 183 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış işlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 223 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesinde bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 231 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarıyla İlgili İşlemlerden Döner Sermaye Ücreti Alınmayacağı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 251 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış Yetkisi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 252 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 305 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış vb. İşlemlerde Kültür Bakanlığından Görüş Sorulması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 313 s. Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemleri) (Güncel)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 414 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (deprem nedeniyle sürelerin uzatılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-02845 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının satışında kanuni faiz, 0.75)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-09433 sayılı Milli Emlak Yazısı (OSB lere satışta dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-13582 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-18303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-22086 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırları içinde plansız alandaki taşınmazların özel kanunlara göre satılabileceği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-22547 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışının durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-34413 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (taşınmazın bulunduğu mahalle, sokak vs. bilgilerine yer verilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2006-46895 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı yapılan taşınmazların gelirlerin KGM bütçesine gelir kaydedilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-26503 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz satışlarında TOKİ ye yapılacak bildirim)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-26718 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üzerinden bir yıl geçen kıymet takdirlerinin yenilenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-40655 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış talimat tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden kıymet takdiri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-54212 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış işlemlerinde yetki devrinin iptali)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-55420 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale onayı yetkisindeki ‘tahmin edilen bedeli” ifadesinin uygulanmaması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-58321 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satış Bedelinin Tespitinde 313 s. Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması Gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-63010 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satıştan önce TOKİ’ye bildirimde bulunulacak taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-71462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında 313 s. Genel Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-73659 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında 5403 sayılı Kanun Uygulamaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-74862 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapımı Planlanan Otoyol Güzergahında Hazine Taşınmazlarının Satışı Öncesinde Karayolları GM’de Görüş Alınması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-75522 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında Fotoğrafının ve Krokisinin de Bakanlığa Gönderilmesi Gerektiği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-03540 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalan Hazine Taşınmazlarının Satışının Yapılabileceği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-03541 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (imar planlarında ‘tarımsal niteliği korunacak alan” olarak ayrılan taşınmazların satılabileceği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-04498 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığında Görüş Sorulmayacak Durumları Düzenleyen 305 sayılı Tebliğin İptali Hakkında)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-07197 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ Cetveli)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-07888 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale Yapılan İsteklinin Yasaklı Olup Olmadığının Araştırılması )
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-14176 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış Yazılarının Bakanlığımıza Posta Yoluyla Gönderilmesi Zorunluluğu)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-42361 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İşlemlerinde Karayolları Genel Müdürlüğünden Görüş Sorulacak Durumlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-46686 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İki Defa İhaleye Çıkarılıp Satılamayan Taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2008-55790 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’na Tahsisli ve 189 sayılı Kanun’a Tabi Taşınmazların Satışı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-10158 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Sertifikaları Hakkında)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-11482 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışa Çıkarma Yetkisi, TOKİ’den Görüş Sorulmayacak Durumlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-01438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığından Görüş İstenirken Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-04407 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale İlanlarının İnternette Yayımlanması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-00147 sayılı Genel Yazı (Bedel tespit ve ihale komisyonlarının oluşumu)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-18218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında Doldurulacak Form)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-21320 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında İzin Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-33780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Bazı İşlemler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-15028 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (teminat mektuplarında dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-21278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhaleden Yasaklama Amacıyla Yazılacak Yazılarda Dikkate Edilmesi Gerekenler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-39592 sayılı Genel Yazı (Milli Emlak İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-14261 sayılı Genel Yazı (Satış işlemleri açısından, belediye ve mücavir alan sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınacak tarih)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-31877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012-15 sayılı Başbakanlık Genelgesi İstisnaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-41118 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel tespit ve takdir işlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-00247 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin komşu parsel maliklerine ve muhtarlıklara tebliği))
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-11815 sayılı Genel Yazı (Tarihi Sit Kentsel Etkileşim Geçiş Alanında Kalan Taşınmazlarda Kültür Bakanlığından Görüş)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-13808 sayılı Genel Yazı (Satış İşlemlerinde İlan)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-17648 sayılı Genel Yazı (Satış Bedellerinin MEOP Üzerinden Bakanlıkça Kontrol Edilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-00495 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Değerleme İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Değerleme Rapor Formatı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-04948 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel Tespit İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-22124 sayılı Genel Yazı (Yurt Dışı İdari Tebligat)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-36057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesaplarındaki Bakiyelerin Akıbetinin Araştırılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-02868 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başvuruların 30 gün içerisinde neticelendirilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-11218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İptal edilen taşınmaz satışlarında bedel iadesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-11683 sayılı Genel Yazı (Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-21037 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ekonomiye kazandırılabilecek tahsisli taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-22578 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin ilanı ile ilgili bazı hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2018-167891 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz işlemlerinde Bakanlıktan izin alınma usulü)
Milli Emlak Genel Yazısı 2018-229159 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesapları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-214572 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale ilanları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-259033 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış işlemlerinde dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-075140 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapalı ya da Açık Teklif Usulü ile Yapılan İhalelerin Durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-091544 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerin ertlenemesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-101342 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ihaleye hazırlık işlemlerinin tamamlanması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-101366 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutları Satış İhalelerinin Başlatılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-111637 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (COVİD-19 tedbirlerinde süresi dolan ihale talimatları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-148598 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satılamayan taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-183219 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İçişleri Bakanlığına tahsisli lojmanların satılıp satılmayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-208138 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İstekli Çıkmayan Kamu Konutlarının Yeniden İhaleye Çıkarılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-267882 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel satış işlemlerinde 2018/8 Komisyon Muafiyeti)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-1243608 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dilekçe Modülü)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-1820207 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İhaleleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-1971737 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde tapu harcı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-498527 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının satışında döner sermaye ücreti)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-704517 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış programı kapsmında MEOP girişlerinin yapılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-714717 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel Satış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Bazı Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-762321 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İl Performans Hedefleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-872835 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Şüpheli tutarların iadesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-879675 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapalı veya Açık Teklif Usulüyle Yapılan İhalelerin Durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-947758 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2021 yılı Satış Performans Hedeflerinin İzlenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-970974 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak işlemlerinden Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına pay ayrılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2022-383671 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Diğer İdarelerce Yapılacak İhalelerde İhale Komisyon Üyesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2024-6815610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İşlemlerinde 2018/8 sayılı Genelge Muafiyeti)
Milli Emlak Genel Yazısı 2024-8550448 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapalı Teklif Usulü Alt Limit Artış İzni)
Milli Emlak Genel Yazısı 2024-9569918 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2018/8 Muafiyet İzni)
Milli Emlak Genelgesi 1994-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıymet Takdir Formu)
Milli Emlak Genelgesi 1995-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu kurumlarına taşınmaz satışı)
Milli Emlak Genelgesi 1995-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazineye ait taşınmaz malların satışı ve kiralanmasında Çevre Bakanlığı izni)
Milli Emlak Genelgesi 1996-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Satışların hızlandırılması)
Milli Emlak Genelgesi 1999-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazları için alınan teknik raporlar için ücret ödenmeyeceği)
Milli Emlak Genelgesi 2000-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi 2001-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişilere ödenecek ücret)
Milli Emlak Genelgesi 2002-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Satın alma taleplerinin takibi)
Milli Emlak Genelgesi 2002-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (189 ve 2992 s. Kanuna tabi taşınmazların satış bedellerinin sit sertifikası ile ödenemeyeceği)
Milli Emlak Genelgesi 2003-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2003 malî yılında 2 nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)
Milli Emlak Genelgesi 2003-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2003 malî yılında 2. derece ita amirlerinin yetki sınırı)
Milli Emlak Genelgesi 2003-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kültür ve Turizm Bak. görüş sorraken dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genelgesi 2003-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (TKGM Döner Sermaye Ücreti)
Milli Emlak Genelgesi 2004-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İkinci derece ita amirlerinin yetkileri)
Milli Emlak Genelgesi 2004-13 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Satış programı hazırlanması)
Milli Emlak Genelgesi 2004-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)
Milli Emlak Genelgesi 2005-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)
Milli Emlak Genelgesi 2005-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2005 malî yılında 2 nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)
Milli Emlak Genelgesi 2005-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi 2005-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)
Milli Emlak Genelgesi 2006-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhaleden yasaklama)
Milli Emlak Genelgesi 2006-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Birlikte İhaleye Çıkarılabilecek Taşınmazlar)
Milli Emlak Genelgesi 2007-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi 2007-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Sit Sertifikaları)
Milli Emlak Genelgesi 2007-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2007 Yılı Satış İhalelerinde Milli Emlak Dairesi Başkanının ve Defterdarın Satış Onay Yetkisi)
Milli Emlak Genelgesi 2008-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi 2008-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008 yılı bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi 2008-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008 Yılı Satış İhalelerinde Milli Emlak Dairesi Başkanının ve Defterdarın Satış Onay yetkisi)
Milli Emlak Genelgesi 2008-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarının Satış İhalelerinin İşgalcisine ve Hissedarına da Bildirilmesi Gerekliliği)
Milli Emlak Genelgesi 2008-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazları Satış İhalelerinde Oluşan Yüksek Bedellerin Sonraki İhalede Dikkate Alınıp Alınmayacağı)
Milli Emlak Genelgesi 2008-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarında Satış, Kira Vb. İşlemlerde Orman İşletmeden Görüş Sorulurken Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genelgesi 2009-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Taksitli Satış Sözleşmelerinde üst üste iki taksitin ödenmemesi)
Milli Emlak Genelgesi 2014-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Değerleme İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2021-11 sayılı Genelge (4706 sayılı Kanun’daki 2 aylık süre)
Milli Emlak Genelgesi 2021-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine hisselerinin hissedarlara doğrudan satışı)
Milli Emlak Genelgesi 2022/10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu Konutlarının Satış Gelirleri)
Milli Emlak Genelgesi 2022/11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7394 sayılı Kanun-Satış Bedellerine İndirim Uygulanması)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-01. Kısım-Genel Hükümler
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-02. Kısım-Değerleme İşlemleri
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-03. Kısım-Satış İşlemleri
Yönetmelikler 2886 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Uyarınca Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik
Yönetmelikler 3385 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Uygulamalara Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik