Kıyı Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 Anayasası
Bakanlar Kurulu Kararları 2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Tapuları İptal Edilen veya Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı))
Bakanlar Kurulu Kararları Gayrimenkul Mevzuatıyla İlgili Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları
Kanunlar 0618 sayılı Limanlar Kanunu
Kanunlar 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
Kanunlar 1580 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar 2644 sayılı Tapu Kanunu
Kanunlar 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
Kanunlar 3086 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar 3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Kanunlar 4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun
Kanunlar 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun
Kanunlar 6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri 288 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Denizden Doldurulan Alanların İdaresi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-37984 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyelerce doldurulan alanlardan ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı 2012-09909 sayılı Genel Yazı (Kıyı Protokolleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2013-02009 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarında Yapılacak Protokollerle İlgili Danıştay Kararı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama)
Milli Emlak Genel Yazısı 2019-121955 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı ve Sahil Şeritleri Kiralamaları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-010112 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Protokolle Kiralama)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-861823 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif Amaçlı İskeleler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2024-9289954 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif amaçlı iskeleler)
Milli Emlak Genelgesi 1996-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Kanunu ve Yönetmeliği)
Milli Emlak Genelgesi 2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2008-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yatırımlarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2011-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ahşap İskeleler)
Milli Emlak Genelgesi 2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
Yönetmelikler 3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi Hk Yönetmelik
Yönetmelikler HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler MADEN YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Yönetmelikler Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
Yönetmelikler TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik