MEOP Mevzuatı

Kategori Adı
Milli Emlak Genel Tebliğleri 115 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Millî Emlâk Defterleri Yönergesi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 271 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MEOP ve Milli Emlak Defterleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-22968 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP-TAKBİS Eşleşmesi İçin Yapılması Gerekenler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-40250 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisil Konusunda MEOP-VEDOP İşbirliği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-47859 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kimlik Paylaşım Sistemi kullanımı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-47860 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP-KBS Kullanımı Açısından Alınması gerekli Önlemler ve Tedbirler)
Milli Emlak Genel Yazısı 2009-49841 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisilde MEOP- VEDOP bağlantısı)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-03439 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP Veri Girişi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2010-25963 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB Tahsisli Taşınmazlarda Tahsis Hususunun MEOP’a İşlenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-02418 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutlarında MEOP-Say2000 İşbirliği)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-03188 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP Veri Analizi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-09896 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisillerin GİB’e İletilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2011-32714 sayılı Genel Yazı (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-02563 sayılı Genel Yazı (MEOP Tespit Modülü)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-14791 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İz bedeliyle kaydedilecek taşınmazlar)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-18378 sayılı Genel Yazı (Taşınmaz Değerlerinin MEOP’a Girilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-16829 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmazların kaydında rayiç bedeller)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-18451 s. Genel Yazı (Taşınmaz Kayıt İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-20842 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsisli Taşınmazların Kayıt İşlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-22577 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektronik veri girişleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2017-30706 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz Kayıt İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2001-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Emlak Otomasyon Projesi -MEOP)
Milli Emlak Genelgesi 2002-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MEOP)
Milli Emlak Genelgesi 2007-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MEOP İle İlgili Dikkate Edilecek Bazı Hususlar)
Yönetmelikler Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik