2021-1243608 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dilekçe Modülü)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-82405078-930-1243608                   01.07.2021

Konu: 3303-28886 Dilekçe Modülü  (YAZININ PDF HALİ: 2021-1243608)

DAĞITIM YERLERİNE

Hazine taşınmazları için vatandaşlarımız tarafından gerek elektronik ortamda ve gerekse basılı ortamda yapılan satın alma taleplerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi amacıyla, Milli Emlak Otomasyon Projesi bünyesinde Dilekçe Modülü işleme alınmıştır. Bu modül, ilk aşamada yalnızca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 ve 45. maddelerine göre yapılacak satın alma taleplerinin takibi için kullanılacaktır. Modülün kullanımıyla ilgili kılavuz, en kısa süre içerisinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır.

Bu nedenle, yazımız tarihinden gerek önce ve gerekse sonra Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ve Kaymakamlıklara (Milli Emlak Müdürlüğü/Şefliği) kağıt ortamında verilen 36 ve 45. maddelerine göre yapılacak satın alma talepli dilekçelerle ilgili olarak;

1) Bu dilekçelerin öncelikle Dilekçe Modülüne girişinin yapılması, Dilekçe Modülüne girişi ve ilk değerlendirmesi yapılmamış satın alma taleplerinin Satış Modülüne aktarılmaması,

2) Dilekçe Modülüne girişi yapılan taleplerden, gerek MEOP ve gerekse taşınmaz işlem dosyasındaki bilgi/belgelerden satışa uygun olmadığı anlaşılan taşınmazlarla ilgili taleplerin ret işlemlerinin Satış Modülüne kaydedilmeksizin Dilekçe Modülünden yapılması,

3) Yapılan ilk inceleme sonucunda satışa konu edilebileceği belirtilen taşınmazlara ilişkin taleplerin, Dilekçe Modülünden Satış Modülüne aktarılması,

4) Bu yazımız tarihinden önce verilmiş olan satın alma dilekçelerinin en geç bir ay içerisinde Dilekçe Modülüne girişinin sağlanması, gerekli görülmesi halinde bu konuda Milli Emlak Denetmeni görevlendirilmesi,

5) Dilekçe Modülüne girişi yapılan taleplerinin durumunun değerlendirilerek talep sahiplerine en kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz olarak cevap verilmesi, satın alma taleplerinin cevapsız bırakılmaması,

6) Satın alma taleplerinin Dilekçe Modülüne girişi yapılıp yapılmadığının ve girişi yapılan taleplere süresi içerisinde cevap verilip verilmediğinin Milli Emlak Dairesi Başkanlığı kurulan illerde Milli Emlak Dairesi Başkanı, diğer illerde ise Milli Emlak Müdürleri tarafından, ilçeleri de kapsar şekilde, düzenli olarak kontrol edilmesi,

7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 ve 45. maddelerine göre yapılacak satın alma talepleri dışında kalan kira, irtifak ve diğer taleplerle ilgili olarak bu aşamada herhangi bir giriş işlemi yapılmaması,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Milli Emlak Genel Müdürü

Dağıtım: 81 İl Valiliğine

2 yorum

Bir Cevap Yazın