249 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Konut Tahsis Komisyonlarının Kimlerden Oluşacağı)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0. 13/ 3121-24384 10.01.2001

Konu: Kamu Konutları

MİLLÎ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 249)

 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11′ nci maddesi uyarınca çıkartılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin;

Görev ve sıra tahsisli konutların tahsis şekli ile ilgili 8′ inci ve 9’uncu maddelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında ataması merkezden yapılan personele tahsis edilen görev tahsisli konutlar ile puan esasına göre tahsis edilen sıra tahsisli konutların merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis yapılacağı,

18′ nci maddesinde, komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen ve üç kişiden oluşan konut tahsis komisyonlarının kurulacağı ve bu komisyonlar için ayrıca ikişer yedek üye tespit edileceği,

Belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklik ile Bakanlıkça gerekli görülen illerde Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve ilçelerde Milli Emlak Müdürlüğü kurulmasına olanak tanınmış ve bu amaçla da İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi İllerde Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları kurulmuş, uygun görülen ilçelere de Milli Emlak Müdür Yardımcıları atanmıştır.

Buna göre;

1- Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan personel ile merkez ve taşrada görevli bulunan Müfettiş, Hesap Uzmanı ve Kontrolörlere görev ve sıra tahsisli konutların tahsisinin, merkezde kurulan yetkili konut tahsis komisyonunca yapılması,

2- Ataması merkezden yapılan taşra teşkilatında görevli personel ile İl ve İlçelerde Yönetmelik gereğince görev ve sıra tahsisli konut tahsis edilecek personele konutların tahsisinin, bulunduğu İl veya İlçede kurulan yetkili konut tahsis komisyonunca yapılması,

3- Merkezde oluşturulan merkez konut tahsis komisyonunun, Müsteşar, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı ve Milli Emlak Genel Müdüründen oluşması, ayrıca yedek üye olarak, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden, kamu konutları işlemleri  ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanının belirlenmesi,

4- Bölgede kurulacak yetkili konut tahsis komisyonunun Başmüdür, Başmüdür Yardımcısı ve konut tahsisi ile görevli birimin Şube Müdüründen oluşması ve ayrıca, hizmet süresi daha fazla olan iki Şube Müdürünün yedek üye olarak belirlenmesi,

5- İllerde kurulacak konut tahsis komisyonunun;

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı kurulan İllerde, Defterdar, Milli Emlak Dairesi Başkanı ve Emlak Müdüründen oluşması,

Diğer İllerde, Defterdar, Milli Emlak Müdürü ve Milli Emlak Müdür Yardımcısından (bulunmayan yerlerde Milli Emlak Şefi) oluşması,

Bu komisyonlarda Muhasebe Müdürü ile Milli Emlak Şefi’nin yedek üye olarak belirlenmesi,

6- İlçelerde kurulacak konut tahsis komisyonunun; Malmüdürü, Vergi Dairesi Müdürü (İlçede vergi dairesi yok ise Muhasebe Şefi) ve Milli Emlak Müdür Yardımcısından (Müdür Yardımcısı yok ise Milli Emlak Şefi bu da yok ise hizmet süresi daha fazla olan Milli Emlak Memuru) oluşturulması ve ayrıca  yedek üye olarak, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı (Müdür Yardımcısı yok ise Muhasebe Şefi) ile Milli Emlak Şefi’nin  (Milli Emlak Şefi yok ise hizmet süresi daha fazla olan Milli Emlak Memuru) belirlenmesi,

Uygun görülmüştür.

28.09.1984 tarih ve 125 sıra no.lu ve 03.06.1996 tarih ve 220 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın