7034 sayılı TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7034, Kabul Tarihi: 18.6.2017, Resmî Gazete T/S: 24.06.2017/30106 (Mükerrer)

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Üniversitenin ve Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılır.

(2) İstanbul ili, Pendik ilçesi, Sanayii Mahallesindeki, ekli Krokiye göre ekte koordinatları (ITRF) globalkoordinat listesinde belirlenmiş, (iptal ibare: Anayasa Mahkemesi Kararı K: 2018/76)[1] mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilmiş sayılır.

[1] İptal edilen ifade: “orman vasıflılar da dâhil olmak üzere”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın