2006-50873 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Röntgen Banyo Suları ihalesi)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.24/3302-10206 * 50873 * 21.11.2006

Konu: Röntgen Banyo Suları ihalesi (YAZININ PDF HALİ: 2006-50873 )

VALİLİĞİNE  (Defterdarlık)

İlgi; Çevre ve Orman Bakanlığından (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) alınan 07/11/2006 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.04.00.02113850 sayılı yazı.

Çevre ve Orman Bakanlığından (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) alınan röntgen banyo sularının geri kazanımına yönelik olarak yapılan ihaleler hakkındaki ilgi yazıda,

– Bazı Defterdarlıklar tarafından yapılan ihalelerde lisans şartı aranmadığından bahisle ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmasının Bakanlıklarından talep edildiği,

– Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-7 Tehlikeli Atık Listesine (09 01 06) fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar adı ile yer alan anılan atıkların geri kazanım’ veya bertarafının lisanslı işletmelerce yapılmasının mecburi olduğu,

-Bu çerçevede Bakanlıklarınca yapılan değerlendirmede anılan atıkların ihalelerine Çevre ve Orman Bakanlığınca lisans verilen kuruluş şartının ihale şartnamesine eklenmesi için ilgili birimlerin talimatlandırılması,

İstenilmektedir.

Buna göre, ihaleye çıkarılacak röntgen banyo sularının ihale şartnamelerinin özel şartlar bölümüne “ihaleye Çevre ve Orman Bakanlığınca lisans verilen özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.” şartının eklenmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın