2006-45553 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yivsiz Av Tüfekleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.24/3302-9045*45553* 12.10.2006

Konu: Yivsiz Av Tüfekleri (İlgili mevzuatın metnini görmek için tıklayınız: 2006-45553)

………………. VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 31/01/2000 tarihli ve B.07.MEG.0.24/3302-9045/4206 sayılı yazımız.

Mahkemelerce müsaderesine karar verilen yivsiz av tüfeklerinin 15/02/1984 tarihli ve 18313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6136 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan, Mahkemelerce Zoralımına Karar verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen ateşli Silah, Mermi,  Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet ile Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığına Teslim İşlemlerine Ait Yönetmelikte; mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen (buluntular dahil) her türlü kesici, patlayıcı, öldürücü, aletler benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığı emrine verileceği belirtildiğinden, zor alımına karar verilen yivsiz av tüfeklerinin Mili Savunma Bakanlığına teslimi gerektiği ilgi yazımızla bildirilmişti.

Konu Hakkında;

-İçişleri Bakanlığının09/12/2005 tarih ve 396152 sayılı yazılarında; av tüfeklerinin münhasıran zoralımına tabi olmadığı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/02/1998 tarihli ve 333-8 sayılı Kararı ile vurgulandığı, av tüfeklerinin 2521 sayılı Kanun kapsamında olduğu, avda ve sporda kullanıldıklarından ve münhasıran zoralıma tabi olmadığından mahkemelerce müsadere edilmediği, açılan davaların genelde “zabıtaya tevdiine” kararı ile neticelendiği, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliklerinin 29/11/2005 tarihli ve B050HUK0000002.81-102/4574 sayılı görüş yazılarında; sahipleri tespit edilemeyen ya da sahipleri tarafından teslim alınmayan yivsiz av tüfeklerinin, mevzuata uygun olarak satışının yapılarak gelirinin Hazineye irat kaydedilmesi amacıyla Hazineye (Defterdarlık veya Malmüdürlüğü) tesliminin yerinde olacağı,

-Milli Savunma Bakanlığından alınan 22/09/2006 tarihli ve 1301 sayılı yazılarında; Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak Kesici ve Öldürücü Alet ile Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığına Teslim İşlerine Ait Yönetmeliği “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, 6136 sayılı Kanun ve 2305 sayılı Kanun kapsamında bulunan silahlar, bıçaklar ve patlayıcı maddeleri kapsadığı, 2521 sayılı Kanunda düzenlenen yivsiz av tüfeklerini kapsamadığı, yivsiz av tüfeklerinin 6136 sayılı Kanun kapsamına girmediğinden, Milli Savunma Bakanlığına teslimine gerek olmadığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı)’nın02/05/2006 tarihli ve 139684 sayılı 81 il valiliğine gönderilen genelgesine göre işlem yapılması gerektiği,

Şeklinde görüş belirtilmiştir.

Buna göre av ve sporda kullanılan ancak sahipleri belli olmayan, sahiplerince teslim alınmayan yada müsaderesine karar verilen yivsiz av tüfeklerinin satış bedellerinin Hazineye irat kaydedilmesi gerektiğinden, 09/03/1994 tarihli ve 193 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği esasları çerçevesinde satışının yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İlyas  ARLI Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın