2008-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

2009/01 sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayı: B.07.0.MEG.0.4-3130-53/4454* 28.01.2008

Konu: Bilirkişi ücretleri

GENELGE (Sıra No:2008/01)

Devlete ait taşınmazların kiraya verilmesi, taşınır ve taşınmazların satılması veya izale-i şuyu suretiyle tasfiyesi, Devletçe satın alınacak veya kiralanacak binaların tahmini bedellerinin tespit ettirilmesi ve buna benzer diğer işlerin yaptırılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere, bundan böyle dosya başına 22,00.-YTL (yirmi iki yeni Türk lirası) ücret ödenmesi, Bakanlık Makamından alınan 23.01.2008 tarihli ve 4-3130-53/62 sayılı olur yazısıyla uygun görülmüştür.

Ancak, Hazine arazilerinin tespit işlemlerinde görev verilecek mahalli bilirkişilere ücret ödenmeyecektir.

07/02/2007 tarihli ve 5499 sayılı (2007/02) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak milli emlak servisi bulunan kaymakamlıklara (malmüdürlükleri) da gönderilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM      :

Gereği             :

Valiliklere (Defterdarlıklar)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın