2008-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008 Yılı Satış İhalelerinde Milli Emlak Dairesi Başkanının ve Defterdarın Satış Onay yetkisi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.39/3303-28886/05146*01.02.2008

Konu: Onay Belgesi ve İhale Onay Yetkisi

GENELGE (Sıra No: 2008/2)

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin; 7′ inci maddesinde, millî emlak dairesi başkanlığı kurulan illerde Yönetmelikle ita amirine verilen yetkilerden hangilerinin millî emlak dairesi başkanı tarafından kullanılacağının Bakanlıkça belirleneceğinin belirtilmiş olması nedeniyle, Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde belirtilen “onay belgesi” ile 41 ‘inci maddesinde belirtilen “ihale onayına” ilişkin yetkinin 2008 yılı için, milli emlak dairesi başkanlığı kurulan illerde, satış işlemlerinde 175.000.-YTL, diğer işlemlerde 70.000.-YTL (bu tutarlar dahil) milli emlak dairesi başkanı, üzerindeki işlemlerde ise defterdarlar tarafından kullanılması uygun görülmüştür.

05/07/2007 tarihli ve 2007/12 sıra no.lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Hasan Basri AKTAN

Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın