2012-03182 sayılı Genel Yazı (İrtifak haklarında süre)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.0.08.00.00.310/06 (3129-)03182 * 01.02.2012

Konu: Tebliğ değişikliği hak   (YAZININ PDF HALİ: 2012-03182)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, Bakanlığımızın 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapan 342 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ 1/2/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Genel Tebliğin 7’nci maddesi ile 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı Bölümünün “13. irtifak hakkı ve kullanma izni süresi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası;

“(1) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve özel kanunlarında süre belirtilenler hariç Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni ve irtifak hakkı süresi en fazla otuz yıl olarak uygulanır. Ancak, daha önce kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlarla proje bütünlüğü taşıyan taşınmazlar üzerinde daha önce verilen kullanma izni veya tesis edilen irtifak hakkının kalan süresi kadar kullanma izni verilir veya irtifak hakkı tesis edilir. Üzerinde binalarda esaslı onarım gerektirmeyen veya üzerinde sabit tesis yapılmamakla birlikte taşınmazın değeri (binalarda bina bedeli hariç) kadar yatırım ve onarım yapılacak ve idarece uygun görülecek yatırımlar için ise yirmi yıla kadar kullanma izni verilir veya irtifak hakkı tesis edilir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre;

l) 1/2/2012 tarihi itibariyle yapılacak olan kullanma imi ve irtifak hakkı ihalelerinden ilan yapılması gerekenlerde ilan yapılmamış ise, doğudan verilenlerde sözleşme yapılmamış ise, irtifak hakkı ve kullanma izni süresinin bu değişikliğe göre düzenlenmesi,

2) Kullanma imi ve irtifak hakkı taleplerine ilişkin olarak Bakanlığa gönderilecek bilgi ve belgelere; taşınmazın satış değerine ilişkin bedel tespit raporunun da eklenmesi,

Gerekmektedir.

Bilgilerini, gereği ile bu yazımızın İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın