2012-04780 sayılı Genel Yazı (Üniversitelere tahsisli taşınmazlardaki ticari alanların kiraya verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.0.07.00.00.310/26[3361-49793) / 04780 * 16.02.2012

Konu: Kiralama             (YAZININ PDF HALİ: 2012-04780)                                          

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 05/07/2010 tarihli ve 23872 sayılı yazımız.

Üniversitelerin kendi mülklerinin yanısıra mülkiyeti Hazineye ait veya Hazine ile hisseli olup üniversitelerine tahsisli bulunan ve birlikte tasarruf edilmesi gereken taşınmazların kafeterya, büfe, kantin, çay ocağı, berber, çiçekçi, lokanta, bayan kuaförü, taksi durağı, ayakkabı tamir yeri, market, ATM ve PTT şubesi vb. ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin işlemlerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 25. maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70. maddesi uyarınca düzenlenen ekli protokol çerçevesinde ilgili Üniversite tarafından yürütülmesinin Bakanlık Makamının 30/06/2010 tarihli ve 643 sayılı olurlarıyla uygun görüldüğü ilgi yazımızla bildirilmiştir.

Anılan protokolün 7. maddesinin (f) bendinde yer alan “Protokolün taraflarca imzalandığı tarihte İdaremizce yapılan ve devam eden sözleşmeler kira süresi sonuna kadar devam edecek olup, sözleşme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bu protokol kapsamında Üniversite tarafından işletilecek veyahut kiralanacaktır.” şeklindeki mevcut hükmün “Protokolün taraflarca imzalandığı tarihte devam eden sözleşmeler sözleşme süresi sonuna kadar aynı şartlarla üniversite tarafından yürütülecek, kira bedelleri de üniversite tarafından tahsil edilecektir.” şeklinde değiştirilmesi Bakanlık Makamının 14/02/2012 tarihli ve 162 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür.

Buna göre; talepte bulunan üniversitelerle bundan sonra yapılacak olan ilgi yazımız ekli protokolün 7. maddesinin (f) bendinin “Protokolün taraflarca imzalandığı tarihte devam eden sözleşmeler sözleşme süresi sonuna kadar aynı şartlarla üniversite tarafından yürütülecek, kira bedelleri de üniversite tarafından tahsil edilecektir.” şeklinde değiştirilerek tanzim edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Fikri Yıldırım  Bakan a. Daire Başkanı 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın