2013-08099 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birliklerine Yapılacak Kiralamalar İçin Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 10765071-310/61(3361-5732)/8099 * 05/03/2013

Konu: Okul Aile Birliği  (YAZININ PDF HALİ: 2013-08099)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 14/09/2012 talihli ve 24281 sayılı yazımız

Muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan okul ve kurumlardaki kantin ve benzeri yerlere ilişkin olarak okul aile birliklerince 3 üncü kişilere yapılan kiralama İşlemleri ile, İdaremiz ile okul aile birliği arasında düzenlenecek kim sözleşmeleri için Başbakanlığın 2012/15 Genelgesi uyarınca İzin alınıp alınmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmış, Başbakanlık (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı) tarafından Milli Eğitim Bakanlığına yazılan 05/09/2012 tarihli ve 11588 sayılı yazıda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Okul ve kurumlarda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak kurulan okul aile birlikleri aracılığıyla işletmecilere kiralama suretiyle işlettirilen okul  kantinleri ve spor salonlarının 31/12/2012 tarihine kiralamalarının yapılabilmesine İzin  verildiği İlgi yazımızla bildirilmişti.

 Bu defa Başbakanlık (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı) tarafından Milli Eğitim Bakanlığına yazılan 12/02/2013 tarihli ve 372 sayılı yazıda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlarda kurulmuş olan okul aile birliklerinin işletmecilere kiralama suretiyle İşlettirdikleri yerlerin kiralama işlemlerinin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinden muaf tutulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Buna göre, uygulamada paralelliğin sağlanabilmesi için, 09/02/2012 talihli ve 28199  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Milli   Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarındaki kantin ve benzeri yerler için Valilikler (Defterdarlık) ile Okul Aile Birliği arasında sözleşme düzenlenmesi hususunda, Başbakanlığın 2012/15 sayılı Genelgesi kapsamında İzin alınmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğini konu hakkında bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın