2012-24281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birlikleriyle 31.12.2012 Tarihine kadar Düzenlenecek Sözleşmelerde Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.10.00.00-310/06[3361-5732)/24281 * 14.09.2012

Konu: Okul Aile Birliği   (YAZININ PDF HALİ: 2012-24281)

81 İL VALİLİĞİNE

09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarındaki kantin ve benzeri yerler Okul Aile Birliğince İşletilmekte veya işlettirilebilmektedir. Ancak mülkiyeti Hazineye ait olan ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olan taşınmazlardaki söz konusu yerlerin okul aile birliklerince kiralanmasının istenilmesi halinde, öncelikle 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği eki “Milli Eğitim Bakanlığının Gözetim ve Denetiminde Okul Aile Birliklerince İşletilen yelere İlişkin Sözleşmelinin İdaremiz ve okul aile birliği arasında akdedilmesi gerekmektedir.

Muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan okul ve kurumlardaki kantin ve benzeri yerlere ilişkin olarak okul aile birliklerince 3 üncü kişilere yapılan kiralama işlemleri ile, İdaremiz ile okul aile birliği arasında düzenlenecek kira sözleşmeleri için Başbakanlığın 2012/15 Genelgesi uyarınca izin alınıp alınmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Başbakanlık (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı) tarafından Milli Eğitim Bakanlığına yazılan 05/09/2012 tarihli ve 11588 sayılı yazıda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Okul ve kurumlarda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak kurulan okul aile birlikleri aracılığıyla işletmecilere kiralama suretiyle İşlettirilen okul kantinleri Ve spot’ salonlarının 31/12/2012 tatilline kiralamalarının yapılabilmesine İzin verilmiştir.

Buna göre, uygulamada paralelliğin sağlanabilmesi için, 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul ve eğitim kurumlarındaki kantin ve benzeri yerler için Okul Aile Bitliğince sözleşme düzenlenmesi hususunda, 31/12/2012 tarihine Başbakanlığın 2012/15 sayılı Genelgesi kapsamında İzin alınmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğini, konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim, 

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın