2014-38018 sayılı Genel Yazı (Yenilenebilir enerji üretimi amaçlı irtifak hakkı talepleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 40223418-310/06/3129-0) 38018

Konu: İrtifak hakkı   (YAZININ PDF HALİ: 2014-38018)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından (Yenilenebilir Enerji Gene) Müdürlüğü) alınan

25/09/2014 tarih ve 1743 sayılı yazı.

Bilindiği üzere; Hazine taşınmazları üzerinde yönlenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin iş ve işlemler 7/02/2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 362 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca Bakanlığımızca yürütülmekte olup, konu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) alınan ilgi yazı ve ekleri ilişikle gönderilmektedir.

Buna göre; Bakanlığınızca yeni bir talimat verilinceye kadar; anılan Tebliğ uyarınca Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla bugüne kadar Bakanlığımıza, Valiliklere (Defterdarlık) ve Kaymakamlıklara (Malmüdürlüğü) iletilmiş ve iletilecek olan (Bakanlığımızca ihale talimatı verilmiş ancak ihalesi yapılmamış olanlar dahil) taleplerin reddedilerek talep sahiplerine de bu yönde bilgi verilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın