2015-04438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Av Tüfekleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-300-[3302-11321]-4438   25/02/2015

Konu: Av Tüfekleri    (YAZININ PDF HALİ:2015-04438)    

İlgi : 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilen 22.02.2011 tarihli ve 6007 sayılı yazımız.

İçişleri Bakanlığından (Emniyet Genel Müdürlüğü) alınan 26.01.2011 tarih ve 26617 sayılı yazı ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı, ve Bulundurulmasına Dair Kanun gereğince Milli Emlak Müdürlüklerine teslim edilen yivsiz av tüfeklerinden, 2521 sayılı Kanunun uygulamasına dair Yönetmelik hükmü gereği markası veya seri numarası bulunmayan, namlu boyları 46 cm’den kısa, dipçikleri açılır­kapanır ya da pistol grip tabir edilen tabanca tipinde olan tüfeklerin ruhsata bağlanmasının mümkün olmadığından bahisle bu durumda bulunan tüfeklerin satışının yapılmaması gerektiği belirtildiğinden, bu durumda bulunan ve ruhsata bağlanması mümkün olmayan tüfeklerin satışının yapılmaması ilgi yazımız ile bildirilmişti.

Ancak, son zamanlarda Milli Emlak Müdürlüklerince satılan yivsiz av tüfeklerinin bazılarının sahte markalı olduğu tespit edilmiş olup, bunun da çeşitli şikâyetlere neden olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle; sahte markalı olduğundan şüphelinen yivsiz av tüfeklerin ilgili yerlerden sahte olup olmadığının araştırılması, sahte bulunanların satışının yapılmaması, ruhsata bağlanması mümkün olmayan yada sahte markalı av tüfeklerinin öncelikle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilmesi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca teslim alınmaması halinde hurda demir olarak (tüfeklerin işlevini kaybettirmek şartı ile) satışa çıkarılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın