2016-14327 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkında Protokol Değişikliği)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.050-(3361-0)14327   18/05/2016

Konu: Adalet Bakanlığı Protokol Değişikliği     (YAZININ PDF HALİ:2016-14327)

İlgi: a) 81 İl Valiliği (Defterdarlık) hitaplı 09/10/2013 tahlili ve 33743 sayılı yazımız. b) Adalet Bakanlığının (İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı) 05/05/2015 tarihli ve 33830866-Lojman-1284/10791 sayılı yazısı c) 81 İI Valiliği (Defterdarlık) hitaplı 09/07/2013 tarihli ve 17961 sayılı yazımız. ç) Adalet Bakanlığının (İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı) 09/03/2016 talihli ve 5930 sayılı yazısı.

Mülkiyeti Hazineye ait veya Hazine ile hisseli olup üst yapısı ya da zemini Hazineye ait olup Adalet Bakanlığına tahsisli taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin, her tüllü gözetim ve denetim yetkisi Adalet Bakanlığında kalmak üzere özel bütçeli kuruluş olan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu eliyle işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esas ve usuller Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan 04/10/2013 tarihli Protokol ile belirlenmiş ve bu Protokol hakkında ilgi (a) ve (c) yazılarımızla bilgi verilmiştir

Adalet Bakanlığından (İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı) alınan 09/03/2016 tarihli ve 5930 sayılı yazıda; Protokolün 8′ inci maddesinde, ilgi (c) yazımızla 1 yıl siteyle uygun görülen değişikliklerin, 04/10/2013 tarihli Protokol süresince aynı gerekçelerle uygulanması talep edilmiştir.

Buna göre;

Söz konusu Protokolün ‘Hazine Payı” başlıklı 8’inci maddesinin birinci paragrafında; “Bu Protokol kapsamındaki taşınmazların ticari ünitelerinin Kurum tarafından işletilmesi ya da üçüncü kişilere kiralanmak suretiyle işlettirilmesinden elde edilen kıra, hasılat, tazminat, cezai şart, teminat, faiz gibi gelirlerin KDV hariç toplamının yüzde otuzu Hazine payı olarak tahsilini müteakip otuz gün içerisinde Kurum tarafından Bakanlık merkez muhasebe bilimine ödenir.” hükmünde bulunan “otuz gün içerisinde” ifadesinin; “İki ay içerisinde”,

Üçüncü paragrafında; “Kurum tarafından, bu Protokol kapsamında işletilen/işlettirilen yerlere ilişkin olarak bu Protokol ekinde yer alan Liste (EK- I) düzenlenerek üçer aylık dönemler halinde, dönemi izleyen otuz gün içerisinde İdareye gönderilir.” hükmünde bulunan ” üçer aylık dönemler halinde, dönemi izleyen otuz gün içerisinde İdareye gönderilir.” ifadesinin, “altışar aylık dönemler halinde, dönemi izleyen iki ay içerisinde İdareye gönderilir”

Şeklinde Protokol süresince uygulanması Bakanlık Makamının 13/05/2016 tarihli ve 13863 sayılı Olur’ları ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın