2016-36057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesaplarındaki Bakiyelerin Akıbetinin Araştırılması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-(3313-0)-36057  23/12/2016

Konu:        [3313-0] – 333 – Emanetler Hesabı Bakiyeleri     (YAZININ PDF HALİ:2016-36057)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Sayıştay Başkanlığının “Maliye Bakanlığı 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”nda ‘5. Denetim Görüşünün Dayanakları’ başlığının ‘Bulgu 5: Maliye Bakanlığına Ait Olan Gelirlerin Emanet Hesabına Kaydedilmesi’ alt başlığında; “Hazine taşınmazlarından elde edilmekle birlikte muhasebe birimince niteliği tam olarak belirlenemeyen gelirlerin, 600-Gelirler Hesabına değil, 333-Emanetler Hesabına kaydedilmesi nedeniyle mali tabloların Bakanlığın gelirleri ile emanetlerine ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmadığı görülmüştür. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 4 üncü maddesinde, hesaplara ilk defa alınacak varlıklar dışında öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlem gelir olarak tanımlanmaktadır. Bu itibarla, mevzuatın Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkiye istinaden Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilen işlemlerden elde edilen tutarlar Bakanlık açısından gelirdir. Dolayısıyla, yapılan işlemin mali tabloların söz konusu faaliyet sonuçlarını doğru olarak yansıtmasını sağlayacak şekilde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. . ” şeklinde bulgularla gelirlerin emanet hesabına kaydedilmesi eleştiri konusu yapılmış ve mali tabloların Bakanlığın gelirleri ile emanetlerine ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmadığı tespiti yapılmıştır.

Bilindiği üzere, emanet tutarlarına ilişkin kalan bakiyelere muhasebe birimlerince say2000i yardımcı defterlerden ulaşılabilmekte olup, mali tabloların gerçek durumunu göstermesi açısından, muhasebe birimlerinin emanetlerinde bekleyen tutarların milli emlak birimleri ile birlikte araştırılarak, milli emlak işlemlerinden (satış, kira vs.) kaynaklanan tutarların tespit edilmesi ve bu tutarların mevzuatı kapsamında mahsup edilerek (ilgili hesaba aktarılarak) emanet hesabı kalan bakiyelerinin kapatılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, en geç 31.12.2016 tarihine kadar geçmişten gelen kayıtlardan ilişkilendirilebilenlerin mahsup işlemlerinin yapılması ve diğerlerinin yazışmalarının yapılması, emanete yeni alınan tutarların ise tahsil tarihini izleyen üç iş günü içerisinde emanetten çıkartılarak mahsup edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu yazımızın bir örneğinin İlinizde bulunan (İlçelerde dahil) milli emlak ve muhasebat birimlerine iletilerek gereğinin yapılmasının sağlanmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM 81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın