2019-204652 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (393 sayılı GT çerçevesinde Kiralanacak Taşınmaz Portföyü)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: 10765071-000[3361.0]-E.204652 20.09.2019

Konu: Kiralanacak Taşınmaz Portföyü   (YAZININ PDF HALİ:2019-204652)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 11/05/2015 tarihli ve 11698 sayılı yazımız.

b) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 21/08/2015 tarihli ve 21252 sayılı yazımız.

c) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 18/07/2016 tarihli ve 19888 sayılı yazımız.

ç) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 06/04/2017 tarihli ve 10474 sayılı yazımız.

d) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 25/08/2017 tarihli ve 25380 sayılı yazımız.

İLGİLİ MEVZUAT: 393 s. Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine taşınmazlarının tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birliklerine kiraya verilmesi)

2020-073017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (393 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamında Protokol Düzenlenmesi)

Bilindiği üzere, 23.08.2019 tarihli ve 30867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 393 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile;

– İmar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazların sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına yirmi yıl süreyle doğrudan taşınmazın 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde biri üzerinden kiraya verilebileceği,

– Hazineye ait taşınmazların, tarımsal üretim yapmak üzere Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında söz konusu Genel Tebliğ ekinde yer alan (Ek-3) protokol düzenlenmek suretiyle ve protokolde belirlenen hükümler çerçevesinde doğrudan kiraya verilebileceği,

Şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

Bu kapsamda; 393 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde, kiraya verilebilecek İliniz ve bağlı İlçelerindeki Hazine taşınmazlarının tespit edilmesini ve envanterinin çıkartılarak yazımız ekinde yer alan tablonun doldurulması suretiyle yazı ile Bakanlığımıza ivedilikle (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ve e-mail ile kamil.arslan@csb.gov.tr adresine gönderilmesi konusunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Ek: Tablo Örneği (1 Sayfa)

Fikri YILDIRIM Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

1 geri izleme / bildirim

  1. 2020-073017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (393 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamında Protokol Düzenlenmesi) – Gayrimenkul Mevzuatı

Bir Cevap Yazın