2019-230385 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Müsadere veya bulunt cep telefonlarının tasfiyesi)

T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-000-E.230385 * 12.11.2019

Konu: Cep telefonları imhası 3302-13398   (YAZININ PDF HALİ: 2019-230385)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığının 16.05.2016 tarihli ve 32793 sayılı yazısı. b) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığının 18.05.2016 tarihli ve 32926 sayılı yazısı.

Valiliklerden alınan yazılarda; ilgili Emniyet Müdürlüklerince Milli Emlak Müdürlüklerine teslim edilen (müsadere edilen veya buluntu) cep telefonlarının içerisinde bulunabilecek kişisel verilerin Müdürlüklerince silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi imkanı bulunmadığından, mevcut haliyle satış konu edilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçu başta olmak üzere birçok çeşitli suça sebebiyet verebileceği belirtilerek, söz konusu cep telefonlarının satılıp satılamayacağı hususunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Konuyla İlgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığından alınan ilgi (a) yazıda; kaçak ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmeyeceği, diğer taraftan; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığının ilgi (b) yazısında da; kamu sağlığı ve güvenliğini koruma amaçlı getirilen hükümlerin İhlal edilmemesi açısından, teknik düzenlemelere uygunluğundan emin olunmayan cihazların piyasaya arz edilmemesi gerektiği, aksi takdirde “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in anılan hükümleri uyarınca üreticisi tespit edilemeyen cihazları piyasaya arz eden ilgili taraf(lar)ın üretici sayılarak üreticinin yükümlülüklerine tabi olacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

Buna göre; konuyla ilgili Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığının ilgi (b) yazısında; kamu sağlığı ve güvenliğini koruma amaçlı getirilen hükümlerin ihlal edilmemesi açısından, teknik düzenlemelere uygunluğundan emin olunmayan cihazların piyasaya arz edilmemesi gerektiği, aksi takdirde “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in anılan hükümleri uyarınca üreticisi tespit edilemeyen cihazları piyasaya arz eden İlgili taraf(lar)ın üretici sayılarak üreticinin yükümlülüklerine tabi olacağı, ayrıca kaçak ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmeyeceği yönünde görüş bildirildiğinden söz konusu cep telefonlarının satışının mümkün olmadığı, bu nedenle söz konusu cep telefonlarının kullanılmayacak hale getirilmesi kaydıyla lisanslı firmalara satışı, satışı yapılamazsa MKE Kurumuna imha edilmek üzere verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet AKCAN Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın