2018-017613 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığı kapsamında alıkonulan taşıtlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-300-[3302-13196]-17613 * 01/06/2018

Konu: Uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığı kapsamında alıkonulan taşıtlar     (YAZININ PDF HALİ: 2018-017613)

İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 18.12.2017 tarihli ve 30400746 sayılı yazı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ilgi yazıda; Bakanlıkları teftiş programı çerçevesinde denetim faaliyetleri neticesinde, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında alıkonulan araçların Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü sorumluluğundaki Kapıkule gümrük sahasında muhafaza edildiği, aynı kapsamdaki araçların Bakanlıkları denetimindeki farklı sahalara da teslim edildiği,

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Ek-2 nci maddesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Ek-1 inci maddesinde ise göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara, 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre el konulacağının hüküm altına alındığı,

Söz konusu olaylarla ilgili davalarda gümrük idaresinin katılan olarak davaya taraf olmaması, Bakanlıklarına ait depolama sahalarının kapasitelerinin kısıtlı olması ve araçların yıpranarak ekonomik değerini yitirmesi gibi nedenlerle Bakanlığımız birimlerince söz konusu araçların yakalama sonrasında teslim alınması, muhafaza ve tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesinin önem arz ettiği,

Bu doğrultuda, anılan Kanunlar kapsamındaki suçlardan dolayı alınan araçlara ilişkin tablonun gönderildiği belirtilerek, söz konusu araçların Bakanlığımızca teslim alınmasının sağlanması hususunda gereğinin yapılması istenilmektedir.

Buna göre; anılan Kanunlar kapsamındaki suçlardan dolayı alınan araçlara ilişkin tablo yazımız ekinde gönderilmekte olup, ilgili kanunlar gereği Bakanlığımız görev alanına girecek olan araçların tespitlerinin yapılmasından sonra, söz konusu araçlar hakkında gereğinin yapılmasını rica ederim.

Fikri YILDIRIM Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın