2021-273627 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (orman alanlarının tescili)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-51019184-400[3245.12750]-273627 * 12.02.2021

Konu: Tescil İşlemleri  (YAZININ PDF HALİ: 2021-273627)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Tarım ve Orman Bakanlığının (Orman Genel Müdürlüğü) 25.01.2021 tarihli ve E-50609285-255.02-172723 sayılı yazısı.

İlgi yazıda özetle; Bakanlıkları hedefleri, Genel Müdürlükleri Stratejik Planı ile 2019 yılında yapılan Tarım Orman Şurasında alınan kararlar gereğince ormanların tescilinin 2021, orman kadastrosu ve 2/B uygulamalarının ise 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması gerektiği, ilan edilmiş ve kesinleşmiş orman kadastro çalışmalarına göre belirlenen Devlet ormanları sınırları içerisinde Hazine adına kayıtlı “tarla, ham toprak, vb. gibi” değişik vasıflarda taşınmazların bulunduğunun bilindiği, söz konusu bu taşınmazların Anayasa ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri ile Yargı kararları gereğince “orman” vasfı ile, ağaçlandırmak ve orman olarak kullanmak üzere Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen sahaların da “orman” vasfı ile Hazine adına tescillerinin yapılması gerektiği belirtilerek, söz konusu taşınmazların “orman” vasfı ile Hazine adına tescillerinin sağlanması, tescil beyannamelerinin hazırlanması ve diğer işlemler için her türlü kolaylığın gösterilmesi hususlarında taşra birimlerine talimat verilmesi istenilmektedir.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığının (Orman Genel Müdürlüğü) ilgide kayıtlı yazısında belirtilen bahis konusu taşınmazların “orman” vasfı ile Hazine adına tescillerinin sağlanması, tescil beyannamelerinin hazırlanması ve diğer işlemler için her türlü kolaylığın gösterilmesi hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ahmet AKCAN

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım: Taşra Teşkilatına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın