5258 sayılı AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası 5258
Kabul Tarihi 24.11.2004
Resmi Gazete T/S 09.12.2004/25665
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır. Mevzuatın Başbakanlık mevzuatta yer alan tam hali, metnin sonunda yer almaktadır.

Kamuya ait taşınmazların kullanımı

Madde 4- Hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan aile hekimine kiraya verilebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın