181 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (tahsis ve bedelsiz devirde bilirkişi kullanılmaması)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.MEG.0.12/3121-0/29942 Ankara,27.07.1993

KONU : Tahsis, devir ve terk

Milli Emlak Genel Tebliği

(Sıra No:181)

Bu Genel Tebliğin terke ilişkin hükümleri 203 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımızca yapılmakta olan araştırma ve geliştirme çalışmalarına esas olmak üzere; belediyeler, özel idareler ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilen taşınmaz mallar ile belediyelere bedelsiz devir ve terki yapılan taşınmaz malların vergi değerleri ile günün rayicine göre takdir edilecek bedellerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu durumda; yukarıda belirtilen idarelere, tahsis, bedelsiz devir ve terk işlemi için Bakanlığımızdan talepte bulunulurken, tahsis bedelsiz devir ve terk edilecek taşınmaz malların vergi değerleri ile rayiç bedellerinin bilirkişiye başvurulmadan doğrudan idarece takdir edilerek, ayrı ayrı bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi, bu Genel yazının bağlı ilçelere de ulaştırılmasının sağlanmasını rica ederim.

BAKAN ADINA                                                                                                                 

M. Akif HAMZAÇEBİ

Milli Emlak Genel Müdürü

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın