1995-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Su kaynaklarının tahsisinde dikkat edilecek hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :   B. 07.0.MEG.0. 12/3121-71756/11965                 31.03.1995

KONU :   Su  tahsisi   

GENELGE (*) (SIRA NO: 1995/06)

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/d maddesine göre; Devletin özel mülkiyetinde olan ve hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin, kamu hizmetinde kullanılmak üzere genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etme ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde, tahsisi kaldırma yetkisi, Bakanlığımıza verilmiş bulunmaktadır.

Bu yetkiye istinaden, bazı katma ve özel bütçeli idarelerce, yeraltı suları, akarsular ve su kaynaklarının, kamu hizmetinde kullanılmak üzere idarelerine tahsis edilmesi için, valilik ve kaymakamlıklara başvuruda bulunulmakta ve bu talepler Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir.

Bundan böyle; talep köy tüzel kişiliklerince yapılmış ise, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, il, ilçe ve kasaba belediyelerince yapılmış ise, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşüne ilaveten, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşünün alınması ve ayrıca tahsis konusu yeraltı suyu, akarsu ve su kaynağına, civarında bulunan yerleşim yerlerinin ihtiyaçları olup olmadığının da araştırılarak talep konusundaki valilik görüşünün belirtilmesi suretiyle, keyfiyetin Bakanlığımıza intikal ettirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ

Millî Emlâk Genel Müdürü

DAĞITIM : 

1) Valiliklere,

2) Kaymakamlıklara.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın