1995-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazineye ait tarım arazilerinin topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :   B. 07.0.MEG.0. 15/3100-585/015834                   27.04.1995

KONU :           Tarım arazilerinin kiraya verilmesi   

GENELGE (*) (SIRA NO: 1995/07)

İLGİ: 06.10.1994 tarihli ve 198 sıra sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğine ek.

Hazineye ait tarım arazilerinin topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi işlemleri 198 sıra sayılı Genel Tebliğ eseslarına göre yapılmaktadır.

Sözkonusu Genel Tebliğin 2.5 no.lu “Kira Talebinde Bulunma ve Bu Taleplerin Değerlendirilmesi” bölümünde “Arazi kiralamak isteyenler, ilânda belirtilen süre içerisinde Arazi Kira İstek Beyannamesini (Ek-3) …. imza atarak, muhtardan almak ve aynı süre içeresinde doldurarak imza karşılığı muhtara vermek zorundadır….” belirtilmektedir.

Bundan böyle arazi kiralamak isteyen kişinin aile başkanı olarak, Arazi Kira İstek Beyannamesi ile birlikte onaylı nüfus kayıt örneğini de vermesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını ve bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

M.Akif HAMZAÇEBİ  

Millî Emlâk Genel Müdürü

DAĞITIM : 

Valiliklere

(*) 198 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine bakınız.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın