1995-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Arsa Ofisine devredilecek Hazineye ait arazi ve arsaların kıymet takdiri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B. 07.0.MEG.0. 23/3376-0/28050        01.08.1995

KONU: Kıymet takdiri         

GENELGE (*) (SIRA NO: 1995/09)

Bakanlığımız ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 19.1.1990 tarihli protokol ile 1164 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, Arsa Ofisine devredilecek Hazineye ait arazi ve arsaların kıymet takdirinin yapılmasına ilişkin esaslar tespit edilmiştir.

Bu protokolün 2 nci maddesi gereği satışa konu taşınmaz mala, bulunduğu yer itibariyle, o yerde görevli en büyük malmemuru veya tevkil edeceği memur başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından kıymet takdiri yapılmakta idi.

Görülen lüzum üzerine il ve ilçe hudutları içinde satışı yapılacak taşınmaz malın kıymet takdiri için oluşturulacak müşterek komisyona Bakanlığımızı temsilen millî emlâk müdürünün veya vekilinin veya defterdar tarafından il merkezinden görevlendirilecek personelin katılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

İsmet ATTİLA 

Maliye Bakanı

DAĞITIM: Valiliklere

(*) 150 sayılı Tebliğ ve 1995/08 sayılı Genelgeye bakınız.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın