1997-18 sayılı Milli Emlak Genelgesi (askerî arazilerle ilgili olarak MSB’ye kolaylık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :   B. 07.0.MEG.0. 11.3121-64453/39259 * 08.10.1997

KONU            :           Tahsis 

GENELGE (*) (SIRA NO: 1997/18)

(2007/13 NOLU GENELGE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)

Millî Savunma Bakanlığından alınan 30.4.1997 gün ve 15973/7362 sayılı yazıda; askerî arazilerle ilgili olarak tapu ve kadastro bölge müdürlüklerinden temin edilecek tapu bilgileri ve belge örneği taleplerinin karşılanması hususunda yardım ve destek istenilmektedir.

Bu konuda gerekli yardım ve desteğin sağlanması hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim.

Doğan CANSIZLAR

Bakan a. Genel Müdür     

 

DAĞITIM: 

Valiliklere

(*) 146 sayılı Tebliğe bakınız

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın