2006-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Birlikte İhaleye Çıkarılabilecek Taşınmazlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MEG.0. 22 /3303-28886                        03.07.2006/27742

Konu:

GENELGE (2006/08)

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif taleplerde, Hazineye ait taşınmazlardan bir kısmının imar planı veya fiili durum nedeniyle ayrı ayrı ve bağımsız olarak satışa çıkarılması mümkün olmakla birlikte bu şekilde satışının ekonomik olmadığı, taşınmazların ayrı ayrı satışa çıkarılması halinde müstakil kullanımlarının mümkün olmayacağı belirtilerek tek bir ihale ile satışa çıkarılması istenilmektedir.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımında bulunan veya bu kurum ve kuruluşların kullanımında iken tahsis amacının ortadan kalkması nedeniyle satışı gündeme gelen taşınmazlar ile 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazine adına tescili gereken birbirine bitişik, müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların yapılacak tek bir ihalede satışa çıkarılabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenecek kıymet takdir kararları ile birlikte diğer bilgi ve belgelerin yapılacak değerlendirmelere esas olmak üzere Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

 

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı