2007-05789 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Devredilecek Taşınmazlara Konulacak Şerh)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.25/3122-0    *05789* 07.02.2007

Konu: Bedelsiz Devir (YAZININ PDF HALİ: 2007-05789 )

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun Ek 4 üncü maddesinde “28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile her hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu hükmü gereğince; Bakanlığımızca yapılan bedelsiz devir işlemlerinde devre konu taşınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine Kanunda belirtilen “Kamu Hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” İfadesinin işlenmesi,

Bu ifadenin; bugüne kadar 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun Ek-Madde 4 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımızca Toplu Konut idaresi Başkanlığına bedelsiz devredilen taşınmazlarında tapu kayıtlarının beyanlar hanesine işlenmesi,

Bakanlık Makamının 07.02.200 tarihli ve 157 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve bugüne kadar ilinizde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilen taşınmazların tapu kayıtlarında bulunan şerhin silinerek, “Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak hazineye iade edilir.” Şerhinin konulması hususunda gereğini ve bu yazımızın bir örneğinin, ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

İlyas  ARLI, Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: Gereği: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) Bilgi: Toplu Konut İdaresi Başkanlığına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın