2007-55420 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale onayı yetkisindeki ‘tahmin edilen bedeli” ifadesinin uygulanmaması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/55420 * 05.09.2007

Konu: 313 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliği (YAZININ PDF HALİ: 2007-55420)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 29.08.2007 tarihli ve 54212 sayılı,

b)08.2007 tarihli ve 54285 genel yazılarımız.

29.08.2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve satış işlemlerini düzenleyen 313 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğinin uygulanması ile ilgili hususlar ilgide kayıtlı yazılarımızla belirtilmişti.

Yukarıda bahsi geçen Genel Tebliğin “İhale Onayına Yetkili Merciler” başlıklı VIII’ inci bölümünün 1 inci bendinde “’Tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ncı maddesi gereğince yılı bütçe kanununun (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katma kadar olan satış ihaleleri, Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen ihale yetkilileri tarafından onaylanacaktır.” hükmünde belirtilen “Tahmin edilen bedeli” ifadesinin metinden çıkartılarak işlem yapılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın