2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.O.26/3100-766-26912/11.05.2007

Konu: Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler      

GENELGE (2007/06)

2010/06 sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

Kıyı ve sahil şeritlerinde doldurma ve kurutma suretiyle kazanılacak arazilere ilişkin olarak ilgili kuruluşların katılımı ile hazırlanan “Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler” ile konuya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) 26.04.2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Genelgesinin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini, gereğini ve bu Genelge ve eklerinin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Genel Müdür

EK: Genelge örneği (7 sayfa)

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın