2007-74862 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapımı Planlanan Otoyol Güzergahında Hazine Taşınmazlarının Satışı Öncesinde Karayolları GM’de Görüş Alınması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.16/3303-28886/74862 * 26.12.2007

KONU: Hazine Taşınmazlarının Satışı Hakkında (YAZININ PDF HALİ: 2007-74862)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Ulaştırma Bakanlığından (Karayolları Genel Müdürlüğü) alınan 13.12.2007 tarihli ve 7762 sayılı yazıda;

“Bakanlıklarınca yapılan fizibilite çalışmalarına göre trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yapılması planlanan yeni otoyol güzergâhlarının proje çalışmalarının başlamasıyla birlikte, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun, Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun hükümleri dâhilinde idarelerince yürütülecek çalışmalar kapsamında, 5539 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (h) bendi ve aynı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınmazları, yol yapım ve emniyet sahası oluşturmak amacıyla edinme yükümlülüğüne sahip olduğu,

Bütçe imkânları dışında alternatif finans kaynakları kullanılarak yap-işlet-devret yöntemiyle yapımı öngörülen otoyol güzergâhları üzerinde ve çevresindeki il, ilçe ve köylerde tamamen ve/veya kısmen kamulaştırılacak arsa ve arazilerin kamulaştırma bedelleri için öngörülen bedellerin yüksek olmasının yapım maliyetlerini arttırdığı ve yatırımın önünde engel teşkil ettiği,

Yapılması planlanan otoyol güzergâhlarının projelerinin ve projelerin esas alınarak kamulaştırma planlarının hazırlanmasını müteakip Kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde kamulaştırıldığı, kamulaştırma maliyetlerinin minimuma indirilmesi veya hiç bedel ödenmemesi imkânının yaratılmasının otoyol güzergâhları üzerinde ve çevresindeki il, ilçe ve köylerde Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerin maksimum oranda kullanımına bağlı olduğu,

Türkiye’de önemli boyutlara ulaşmış kamu hizmetlerinin ve özellikle büyük ölçekli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesindeki arazi teminiyle ilgili sorunların aşılması, Uluslararası kuruluşlardan kredi alınarak finanse edilecek yatırım projelerinde önem kazanmakta ve kredi koşullarının arasına bu yönde ilkelerin bilinçli bir şekilde yerleştirilmekte olduğu,

Bu nedenle, yeni yapılması planlanan otoyol güzergâhları üzerinde ve çevresindeki il, ilçe ve köylerde Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerin satışından sonra, satılan bu yerlerin daha yüksek bedellerle tekrar kamulaştırılacağı gerçeği dikkate alınarak bu gibi yerlerin satışının durdurulmasının veya Bakanlıkları görüşünün alınarak satışının yapılmasının uygun olacağı,”

Belirtilmektedir.

Buna göre; yeni yapılması planlanan otoyol güzergâhları üzerinde ve çevresindeki il, ilçe ve köylerde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da tescili mümkün olan taşınmazların 5539 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalar kapsamında kullanılabilmesini teminen, söz konusu taşınmazların satışa çıkarılmadan önce Karayolları Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınması ve Bakanlığımızca satış talimatı verilip ancak ilanları yapılmayan taşınmazların bu kapsamda kaldığının belirlenmesi durumunda satış işlemlerinin durdurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Gereği: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) Bilgi: Ulaştırma Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın