2007-75522 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında Fotoğrafının ve Krokisinin de Bakanlığa Gönderilmesi Gerektiği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/75522 * 29.12.2007

Konu: Satış İşlemleri. (YAZININ PDF HALİ: 2007-75522)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlinize bağlı merkez ve bağlı ilçeler belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunup satışı amacıyla Bakanlığımıza bilgi ve belgeleri gönderilecek taşınmazların 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre gönderilen bilgi ve belgelerin yanı sıra taşınmazın mahallini detaylı (cadde-sokak) olarak gösterecek şekilde bir fotoğrafı ile birlikte krokisinin ve 1/25000 ölçekli haritasına işlenerek gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın