2008-03541 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (imar planlarında ‘tarımsal niteliği korunacak alan” olarak ayrılan taşınmazların satılabileceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886 / 03541 *22.01.2008

Konu: Satış (YAZININ PDF HALİ: 2008-04498)

İli: 14.12.2007 tarihli ve 73659 sayılı genel yazımız.

Hazineye ait taşınmazlardan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ‘tarımsal niteliği korunacak alan” olarak ayrılan taşınmazlara ilişkin satış talepleri Bakanlımızca muhtelif tarihli yazılar ile uygun görülmemişti.

Diğer taraftan 03.07.2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununun (31/01/2007 tarihli ve 5578 sayılı Kanun ile değişik) 8′ inci maddesi hükmü gereğince 09/02/2007 tarihinden sonra bölünemez büyüklükteki tarım arazisi niteliğinde ve hisseli bulunan Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinin yapılmaması gerektiği hususu ilgi yazımız ile bildirilmişti.

5403 sayılı Kanunda, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve amaç dışı kullanıma ilişkin hususların belirlenmiş olması, ayrıca satışı yapılamayacak taşınmazların niteliklerinin belirtilmesi nedeniyle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında “tarımsal  niteliği korunacak alan” olarak ayrılan ve İlgi yazımız kapsamında kalmayan Hazineye ait taşınmazlara ilişkin satış talepleri Bakanlığımızca değerlendirilebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI Milli Emlak Genel Müdürü

 DAĞITIM Gereği: İl Valiliklerine Bilgi: Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın