2006-07606 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİye yapılacak bedelsiz devirlerde mlak vergi değeri ile birlikte taşınmazların rayiç değerlerinin de belirtilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.25/3122-0/ 07606 *27.02.2006

Konu:

81 İL VALİLİĞİNE (YAZININ PDF HALİ: 2006-07606

Bilindiği üzere; 1164 sayılı kanunun 5273 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile değişik Ek 4’üncü rnaddesinde,”28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile her hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere Toplu Konut idaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve iskan Bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti Toplu Konut idaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre; Hazineye ait taşınmazlarla ilgili Toplu Konut idaresi Başkanlığı tarafından yapılan bedelsiz devir talepleri hakkında, 11/02/1989 tarih ve 150 sıra sayılı Genel Tebliğ doğrultusunda yapılacak değerlendirme ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 9 uncu ve 13 üncü maddelerine göre yapılacak kıymet takdir kararlarında emlak vergi değeri ile birlikte taşınmazların rayiç değerlerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI

Milli Emlak Genel Müdürü

 

DAĞITIM

Gereği: İl Valiliklerine

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın