2010-40839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanan Balıkçı Barınakları Konusunda Tarım ve Ulaştırma Bakanlıklarına Bilgi Verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/[3363-0) 040839 * 08/12/2010

Konu: Kiralama            (YAZININ PDF HALİ: 2010-40839)

… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) ve Ulaştırma Bakanlığından (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) alınan muhtelif yazılarda Balıkçı Barınaklarının kiralanmasına ilişkin yapılan işlemlerden bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin, “Ç. I Kira İşlemlerinde Yetki” bölümü 4. maddesinin (b) fıkrası gereğince Balıkçı Barınaklarının kiralanması görev ve yetkileri Valiliklere (Defterdarlık) bırakılmıştır,

Bu nedenle, Balıkçı Barınaklarının kiralanmasına yönelik yapılan işlemler sonucundan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) ile Ulaştırma Bakanlığına da (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fikri YILDIRIM Bakan a. Daire Başkanı

DAĞITIM: Gereği: 28 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bilgi: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) Ulaştırma Bakanlığına (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın